Books

List of Books (2101)

Authentication Systems for Secure Networks

Avskeda chefer: En bok om att vända en omöjlig situation till något positivt för såväl företag som individ

BCPL and C

BGI Strategy on a Page: Develop your business strategy on just one single page!

Backfire: Carly Fiorina's High-Stakes Battle for the Soul of Hewlett-Packard

Backstabbers and Bullies: How To Cope With The Dark Side of People At Work

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

Balanced Scorecard

Balanced Scorecards & Operational Dashboards with Microsoft Excel 2nd Ed.

Barbarians Led by Bill Gates: Microsoft from the Inside

Barskrapad: Konsten att hanka sig fram

Be Your Own Strategy Consultant: Demystifying Strategic Thinking — The Cunning Plan

Beat the Odds in Forex Trading: How to Identify and Profit from High-Percentage Market Patterns

Beginning Databases with PostgreSQL

Beginning Python: Using Python 2.6 and Python 3.1

Beginning django CMS: Build a first-class content management system from the ground up the easy way

Begrepp inom ekonomistyrning: En översikt

Benchlearning: Förebilder som hävstång för utveckling

Benchmarking i Verkligheten: De goda förebildernas inspiration till lärande och affärsutveckling

Berättelser från styrelserum: Mellan dinosaurier och pappersdrakar

Beslutsmodeller: i praktisk tillämpning 2nd Ed.

Best Practices: Building Your Business with Customer-Focused Solutions

Beteendeanalys i organisationer: Handbok i OBM

Better Practices of Project Management: Based on IPMA competences 2nd Ed.

Beyond Harvard: All-New Street Smarts from the World of Mark H. McCormack