Affärsmässig Systemförvaltning

Malin Bergvall, Tommy Welander

Publisher: Studentlitteratur, 1996, 210 pages

ISBN: 91-88862-01-1

Keywords: Information Systems

Last modified: June 16, 2019, 10:46 a.m.
 • Vad är egentligen systemförvaltning?
 • Vad är det som skall förvaltas?
 • Hur skall förvaltningen styras?
 • Vem har ansvar för vad i förvaltningsorganisationen?
 • Hur ser en rutin för ändringshantering ut?
 • Vad innebär egentligen affärsmässighet?
 • Hus skall vi hantera systemförvaltningen i samband med BPR projekt?

Detta är några av de vanligaste frågorna vi får när vi i olika sammanhang arbetar med systemförvaltning. Dessa frågor och många fler besvarar vi i denna bok. Syftet med boken är att tillfredsställa såväl behovet av utbildningslitteratur för studenter, som konkreta tips och råd till dem som arbetar praktiskt med systemförvaltning.

 1. Vad är systemförvaltning?
  • Inledning
  • Informationssystem
  • Ett informationssystems livscykel
  • Förvaltning av informationssystem
  • Definition av systemförvaltningsbegreppet
 2. Vad har gjorts tidigare?
  • Informationssystemets livscykel
  • Systemförvaltningsbegreppet
  • Några tidigare studier om systemförvaltning
   • Lientz och Swanson
   • Bendifallah och Scacchi
   • Riksdatyaförbuindet
   • Riksrevisionsverket
   • Bergvall
  • Skillnaden mellan svenska studier och internationella studier om systemförvaltning
 3. Organisation och styrning av systemförvaltningsarbetet
  • Förvaltning  — i samverkan
  • Förhållandet mellan verksamhet och ADB på övergripande nivå — förvaltningsrelationen
  • Ansvarsroller i samband med systemförvaltning
  • Ansvarsroller skapar förvaltningsorganisation
  • Styrning
  • Styrformer
  • Val av modell för systemförvaltning
 4. Ändringar — en central förvaltningsaktivitet
  • Ändringsgrund
  • Ändringsbegreppet i relation till systemförvaltningsbegreppet
  • Ändringsstrategi
  • Ändringsklassificering
  • Arbetssätt i samband med hantering av ändringar
 5. Flera förvaltningsaktiviteter
  • Utbildning och användarstöd
  • Drift
  • Utvärdering
 6. Sammanfattning av centrala begrepp inom systemförvaltningsområdet
 7. Framgångsfaktorer
 8. Projektifiera systemförvaltningen
  • Periodisera
  • Målstyr
   • Krav på målformuleringar
   • Förutsättningar för målformulering
   • Målformuleringen
  • Mikroorganisationen
 9. Förvalta informationssystem
 10. Klargör ansvarsroller
  • Modeller för systemförvaltningsorganisation
  • Ansvarsroller i organisationsmodellen
  • Mera om ansvarsroller
  • Rollinnehavare samarbetar i arbetsgrupper
  • Styrning av förvaltningsarbetet
  • Situationsstyrda organisationsmodeller för förvaltning
  • Den viktiga kommunikationen
 11. Skapa affärsmässighet
  • Var är affärsmässighet?
  • En kort tillbakablick
  • Affärsmodell
  • Gör avtal
  • Avtal och Systemunik Handbok
  • Åstadkom affärsmässig attityd på alla nivåer inom organisationen
  • Affärskort
  • Arbeta fram fungerande affärsplaner
  • Varför affärsmässghet?
 12. Positionera systemförvaltningen
  • Definiera
  • Att sätta systemförvaltningen p åkartan
 13. Bygg rutiner
  • Basrutin för styrning
   • Uppföljning av systemförvaltningsarbetet
  • Basrutin för ändringshantering
   • Akuta ändringar
   • Några synpunkter kring ändringshantering
 14. Förvaltningsutformning — en förutsättning för lyckad förvaltning
  • Aktiviteter i samband med förvaltningsutformning
  • Förändringsarbete
  • Etableringspilen — en metod för förvaltningsutformning
   • Att genomföra en förvaltningsutformning med Etableringspilen
   • Specialfall av Etableringspilen
 15. Systemförvaltning och Business Process Reenginering (BPR)
  • Processynen — inte något nytt
  • BPR och framgångsfaktorerna
   • Omfattning — det man förvaltar
   • Organisationen
 16. För övrigt anser vi att …
  • … skall Du outsourca förvaltningen, gör det så att Du behåller nyckelkompetens!
  • … PC hos var man skapar mer kvalificerade frågor!
  • … man måste ta hänsyn till förändrade tekniska miljöer i samband med systemförvaltning!
  • … standardsystem måste också förvaltas!
  • … kvalitetsmedvetandet bör öka i förvaltningen!
  • … att det skall mätas mera!
  • … alla dataorganisationer bör ha en affärsplan!
  • … att systemförvaltning kommer att bestå!

Reviews

Affärsmässig Systemförvaltning

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:20 p.m.

A bit naive and thin on particulars, but overall good.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required