Agilt eller projekt?

Att leda utveckling och bygga verksamheter

Bo Tonnquist

Publisher: Sanoma Utbildning, 2019, 279 pages

ISBN: 978-91-523-5729-3

Keywords: Project Management, Program Management

Last modified: June 3, 2020, 11:23 a.m.

Agilt eller projekt? vänder sig till dig som har en ledande roll med ansvar för affärs-, verksamhets- eller produktutveckling. Kanske är du vd, it-chef, utvecklingschef, marknadschef eller produktägare? Även projektledare, scrum masters och verksamhetsarkitekter bör ha nytta av bokens innehåll.

Syftet med boken är att visa hur man kan organisera och leda utveckling och bygga verksamheter baserat på arbetsformen projekt och agila metoder. Begrepp som används inom projektverksamheten och de agila arbetssätten förklaras och sätts in i sina sammanhang.

I boken beskrivs hur man leder och samordnar självorganiserande team, vilka krav som ställs på framtidens ledare och vikten av ständigt lärande. Den tar också upp vad som krävs för att införa portfölj- och programstyrning, implementera en agil organisation, en så kallad agil transformation, och hur man etablerar ett PMO (projektkontor).

Boken är rikligt illustrerad och innehåller många exempel på praktisk tillämpning samt mallar för affärsanalys och projektstyrning.

 • Del 1: Trender och vägval
  1. Det finns ingen silver bullet
   • Ledningen har ansvaret
  2. Nuläget och utmaningar
   • Projekten blir allt fler
   • En miljard i veckan
   • Beställarkompetens
   • Agilt fortfarande oprövat
   • Alla kan inte vara projektledare
   • Allt kan inte göras samtidigt
   • Arbetsplatsen
   • Distribuerade projekt
  3. Projekt- eller flödesbaserat
   • Guide för att välja arbetssätt
   • Att vara agil
   • Projekt- kontra flödesbaserad verksamhet
   • Välja eller kombinera
 • Del 2: Förstå din verksamhet
  1. Affärsmodellen i praktiken
   • Vision och affärsidé
   • Affärsmodellering
   • Affärsplanen
  2. De strategiska valen
   • Utforma strategier
   • Kartlägga processer
   • Beslutsstöd
  3. Syftet med att organisaera
   • Organisationsstrukturer
   • Korta ned beslutsvägarna
 • Del 3: Hantering av portföljen
  1. Portföljstyrning
   • Portföljstyrning och portföljledning
   • Portföljens flygledare
   • Strategic buckets
   • Projektkontor (PMO)
   • Projektroller på portföljnivå
  2. Portföljmix
   • Balansera flera behov
   • Urvalsprocessen
   • Prioritera och välja ut
   • Resursförsörjning och allokering
  3. Ta PULS på portföljen
   • PULS-möte
   • Beslutslogg
   • Nyckeltal på förmågan
   • Resultatvärdemetoden
  4. Flödesbaserad portfölj
   • Värdeströmmar
   • Epics
   • Agila roller på portföljnivå
   • Skapa en agil portfölj
   • Lean-budget
 • Del 4: Styrning av program
  1. Programstyrning
   • Syftet med program
   • Programplanering
   • Omfattning och leveransplan
   • Programtavlor och anatomier
   • Projektroller på programnivå
   • Program kontra stora projekt
  2. Flödesbaserad programhantering
   • Agila releasetåg — ART
   • DevOps
   • PI-planering
   • Program board
   • Agila roller på programnivå
   • Large solution
   • Agila roller på large solution-nivå
 • Del 5: Projekt som arbetsform
  1. Projektmetodiken
   • Projektstyrning och projektledning
   • Styrmodell för projekt
   • Projektlivscykeln
   • Roller i projektets organisation
  2. Business case och krav
   • Business case
   • Ha koll på styrparametrarna
   • Kravprocessen
   • Användarberättelser
   • Värdera och prioritera krav
  3. Agil projektledning
   • Planera bara det som behövs
   • Välja metod
   • Agil styrmodell för projekt
   • Kanban
   • Scrum
   • Prioritera — planera — realisera
 • Del 6: Utveckla teamen
  1. Självstyrande team
   • Teamets storlek
   • Förutsättningar för att skapa team
   • Hantera variationer
   • Arbetslag
   • Högpresterande team
  2. Tjänande ledarskap
   • Framtidens ledare
   • Delegering
  3. Kompetens en kritisk framgångsfaktor
   • Kompetensutveckling
   • Kritiskt tänkande hotad förmåga
   • Digitalisering påverkar
   • Flow
 • Del 7: En lärande organisation
  1. Att sträva efter att bli bättre
   • Intraprenören
   • Förändringsledning
   • Kotters åtta steg
   • Förändringsledare och agil coach
  2. Mät projektmognaden
   • Projektverksamheten
   • Mognadsmodeller
   • Projektmognad i olika branscher
  3. Etablera ett PMO (projektkontor)
   • Sju steg för att etablera ett PMO
  4. Införa flödesbaserad styrning
   • SAFe roadmap
   • Projekt- och flödesbaerat
   • Alla nivåer behöver samverka
 • Bilaga A — Övergripande mål och affärsnytta
 • Bilaga B — Affärsmodulering för ett kunskapsföretag
 • Bilaga C — Styrdokument projektmetodik
 • Bilaga D — Score card
 • Bilaga E — PMI-standarder
 • Bilaga F — IPMA-standarder
 • Bilaga G — ISO-standarder
 • Bilaga H — PRINCE2
 • Bilaga I — Certifieringar projektmetodik
 • Bilaga J — Certifieringar agila metoder

Reviews

Agilt eller projekt?

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: Feb. 24, 2021, 1:32 p.m.

A really good overview of Project Management today, including Agile methods, with some Organisational Development thrown in for good measure.

A good primer.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required