Allmän företagsekonomi 7th Ed.

Elevhandledning

Lars O. Andersson

Publisher: Studentlitteratur, 1985, 93 pages

ISBN: 91-44-40047-0

Keywords: Management

Last modified: July 9, 2021, 4:32 p.m.

Allmän företagsekonomi som senast omarbetats 1985, sjunde upplagan, används som grundbok i studiet av ämnet vid universitet och högskolor. Den kommer dessutom till vidsträckt användning vid kvalificerad personalutbildning.

Elevhandledningen innehåller målbeskrivningar för bokens tolv kapitel, sammanfattningar och repetition av begrepp och uttryck samt utförligt kommenterade svar till de ca 100 övningsuppgifterna.

 1. Företagsekonomi – lära, vetenskap, praktik
 2. Mål – Beslut – Verksamhet
 3. Företagets miljö, företaget som miljö
 4. Företagets styrning en administrativ process
 5. Kostnads/intäktsanalys som en företagsbeskrivning
 6. Kostnads/intäktsanalys som fortlöpande resultatkontroll
 7. Kostnads/intäktsanalys i speciella situationer
 8. Företaget och marknaden
 9. Företagets verksamhet binder kapital
 10. Investeringskalkyler
 11. Företagets finansiering
 12. Redovisning