Antagligen har du fel affärsidé

Bo Hagskog

Publisher: Svenska Dagbladet, 1996, 204 pages

ISBN: 91-7738-409-1

Keywords: Business Plan

Last modified: July 29, 2021, 4:43 p.m.

Förvirringen kring begreppet affärsidé är ansenlig. Och inte blir den mindre av att alla i någon funktion som har med företagsledning att göra anser sig vara fullt klara över vad en affärsidé är.

Oklarheterna leder till att de flesta företag inte kan utnyttja den dynamik — framför allt för att vinna marknadsandelar — som en väl tänkt och formulerad affärsidé har att erbjuda. I Antagligen har du fel affärsidé diskuterar Bo Hafskog de vanligaste missgreppen kring företags affärsidéer. Han menar att man måste välja entreprenörens utgångspunkt, också i etablerade företag. Företagsledningen måste i grunden förstå förstå kundbehoven, det räcker inte att tro att man gör det. Man måste skapa de instrument som är affärsidéens förlängning in i företaget, mot personalen ("en affärsidé är en intern angelägenhet"), och ut mot marknaden. Och man mpste utforma marknadsföringen och reklamen efter innehållet i den egan affärsidén.

Detta är en funderingsbok, inte en lärobok. Den är skriven för verkställande direktörer, ansvariga chefer i den statliga och kommunala sfären, nyckelpersoner i ledningsgrupper och medlemmar i styrelser och, givetvis, för småföretagare och entreprenörer.

För bättre strategiska beslut. För bättre styrning och stimulans av den egna organisationen. För bättre marknadsföring och klyftigare reklam.

  • Ska du verkligen lägga tre timmar på att läsa om något som du redan kan?
 • Affärsidéen
  • Behöver ditt företag en affärsidé?
  • Det entreprenöriella perspektivet
  • Nyckelordet är "behovet"
  • Affärsidén positionerar
  • Affärsidéns instrument
  • Hur får du kunskap om marknadens behov?
 • Affärsidéer i praktiskt arbete
  • Affärsidén i ledningsarbetet
  • Förankra affärsidén i organisationen
  • Kommunicera afdfärsidén externt
 • Sammanfattning

Reviews

Antagligen har du fel affärsidé

Reviewed by Roland Buresund

Very Good ******** (8 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 6:27 p.m.

A book without ambitions that goes the full mile. Read it.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required