Att leda digital transformation

Du kan inte stoppa vågorna men du kan lära dig surfa

Joakim Jansson, Marie Andervin

Publisher: Hoi, 2016, 182 pages

ISBN: 978-91-7557-862-0

Keywords: Information Systems

Last modified: Jan. 31, 2017, 12:13 a.m.

Digital transformation är ett hett diskussionsämne i allt fler styrelse- och ledningsrum. Förståelse för digitaliseringens påverkan på flera bolags konkurrenskraft blir allt större och allt fler vet att de behöver göra något men frågan är vad, hur och när?

Under tre års tid har författarna Joakim Jansson och Marie Andervin tillsammans med ett 40-tal co-creators från forskning och näringsliv arbetat med frågan. Resultatet har landat i arbetsmetodiuken Den Digitala Mognadsmatrisen som syftar till att hjälpa styrelser, vd:ar och ledningar att ta kommandot i sin transformation.

Boken förklarar digital transformation och beskriver i detalj arbetsmetodiken. Den tar utgångspunkt i att framgångsrik digitalisering förutsätter innovation, god förändringsledning och digital mognad. Du lotsas genom förändringsprocessens tre faser, ges de verktyg som krävs för att leda en framgångsrik transformation och får rekommendationer på vad som bör göras och när.

Teori varvas med exempel från traditionella framgångsrika nordiska bolag. Utöver detta ges även tillgång till en digital kunskapsbank med inspirerande case, övningar och ett mognadstest. I testet tar du reda på hur digitalt moget ditt företag är och får anpassade rekommendationer till hur ni bör agera.

Kort och gott — det du behöver för att ditt företag ska vara minst lika framgångsrikt i morgon som det är i dag.

 • Andras digitala transformation
  • Ving — från 54 butiker till en på tio år
  • Trelleborg — hur digital transformation är rätt väg för industribolag
  • Schibsted — vital 175-åring går i bräschen för digital omställning
  • TV4 — från tittare till användare
  • MTGx — motorn för att accelerera digital transformation
  • Doberman — en byrå byggd på tillit
  • Leila Lindholm — hur passion, inspiration, vision och digital insikt skapar affärer
  • King — från stagnation till succé
 • Om digital transformation
  1. Vad företag kan lära sig av att surfa
  2. Slutmålet ett digitalt nirvana
  3. Begreppen digitalisering och digital transformation
  4. Tio fällor att undvika
 • Arbetsmetodiken Den Digitala Mognadsmatrisen
  1. Digital mognad och konkurrenskraft
  2. Den Digitala Mognadsmatrisen
   • De tre mognadsfaserna i en digital transformation
   • Den Digitala Mognadsmatrisens tre fundament
  • Ett samtal med John Kotter om förändringsarbete i en snabbrörlig värld
  1. Företagets nio digitala motorer
   • Värderingar, Vision och Mission
   • Strategiarbete
   • Organisation
   • Processer
   • Infrastruktur
   • Data & Analys
   • Erbjudande & Intäcktsmodell
   • Kontaktytor
   • Relationer
  2. De digitala motorernas samverkan och utveckling
  • Ett samtal med Brian Solis om hur man lyckas med en digital transformation
 • Att leda och genomföra en digital transformation
  1. Transformationsprocessen
  2. Ta position
   • Identifiera företagets digitala position
   • Identifiera branschens digitala positioner
  3. Välj rätt vågor
   • Jämför företagets digitala position med generell best practice
   • Jämför företagets digitala position med andra i branschen
   • Beakta företagets övergripande strategi
   • Identifiera förändringsvågor som väsentligen påverkar er
   • Bestäm företagets digitala destination
  4. Gör det mesta av vågorna
   • Arbetet i Mobiliseringsfasen
   • Arbetet i Koordinationsfasen
   • Arbetet i Accelerationsfasen
 • Sammanfattning och slutord
  1. Det digitala ledarskapets tio budord
  2. Hur vi tillsammans tar det vidare

Reviews

Att leda digital transformation

Reviewed by Roland Buresund

Disappointing *** (3 out of 10)

Last modified: Nov. 16, 2019, 8:05 p.m.

A book that I had great expectations on. Unfortunately, it let me down hard!

It re-package some standard stuff from change management, and tries to talk about "the web" as the new thing, without understanding larger perspectives.

This is absolute nonsense, with some simplified stuff thrown in without any real thoughts (and you can find the good stuff elsewhere, explained better).

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required