Att Tjäna Pengar på Pengar

Om likviditet och cash management

Roland Blomstrand, Anders Källström

Publisher: IHM, 1991, 97 pages

ISBN: 91-86460-31-5

Keywords: Finance

Last modified: July 11, 2021, 1:09 p.m.

Att Tjäna Pengar på Pengar lär dig att förstå effekterna av de olika handlingsalternativen inom cash management. Boken innehåller koncentrerade avsnitt om cash management tänkande, likviditetsplanering, de löpande betalningsflödena, placering och finansiering av likvida över- och underskott mm.

I en kort teoretisk introduktion i varje kapitel får du en övergripande förståelse för det aktuella delområdet. Du får också konkreta tips om hur teorin skall omsättas i prkatiken.

Tillämpningarna illustreras i form av ett stort antal övningsuppgifter och till varje övningsuppgift finns en utförlig lösning.

 1. Inledning
 2. Vad är cash management?
  • Likvida över- och underskott
  • CM-tänkande
 3. Likviditetsplanering
  • Likviditetsplaneringens struktur
  • Budgetering av inbetalningar
  • Budgetering av utbetalningar
  • Planeringshorisont
  • Likviditetens storlek
  • Förenklad likviditetsplanering
 4. Kalkylränta
  • Var är ränta?
  • Räntebildning
  • Efterfråge- och kostnadsinflation
  • Penningspolitik
  • Metoder
  • Marknadsoperationer
  • Förändringar i räntetrappan
  • Finanspolitik
  • Definition och val av kalkylränta
  • Beräkning av räntabilitet på totalat kapital (Rt)
  • Beräkning av genomsnittlig finansieringskostnad
  • Den genomsnittliga lånekostnaden (Rs)
  • Den marginella lånekostnaden
  • Ränteberäkning i bank
  • Effektiv ränta
  • Beräkning av effektiv ränta på penningmarknaden
 5. Inbetalningar
  • Inbetalningens olika faser
  • De olika inbetalningsflödena
 6. Utbetalningar
  • Betalningsformer
 7. Finansiering av likvida underskott
  • Rörelsekapitalbehov
  • Finansieringskällor
  • Banker
  • Finansbolag
  • Eget kapital
 8. Placering av likvida överskott
  • Bankmarknaden
  • Penning- och obligationsmarknaden
  • Aktiemarknaden
  • Direktavkastning
  • Effektiv avkastning
  • P/E-tal (priceearningsratio)
 9. Riskhantering
  • Riskhantering vid utlandsaffärer
  • Skydd mot valutarisker
  • Riskhantering vid kapitalmarknadsaffärer
  • Ränterisk
  • Kreditrisk
  • Kreditrisker i en traditionell affärsverksamhet
  • Riskhantering vid aktieaffärer
 • Bilaga 1
  • Resultaträkning
  • Balansräkning

Reviews

Att Tjäna Pengar på Pengar

Reviewed by Roland Buresund

Bad ** (2 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:05 p.m.

An increadibly boring book about cash flow management (and I find the subject of cash flow interesting!).

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required