Beslutsmodeller 2nd Ed.

i praktisk tillämpning

P-O Edlund, Olle Högberg

Publisher: Studentlitteratur, 1986, 443 pages

ISBN: 91-44-44092-8

Keywords: Management, Operations

Last modified: Aug. 4, 2021, 1:35 p.m.

Denna bok är avsedd att användas i grundläggande utbildning i kvantitativa beslutsmodeller (kostnads/intäktsanalys eller motsvarande) på högskolenivå (företagsekonomi, förvaltningsekonomi, tekniska högskolor etc). Boken är &auml,ven av stort intresse för yrkesverksamma ekonomer, tekniker, utredare m fl.

En bred lärobok på svenska inom detta område har länge saknats.

Ur innehållet: Modeller över beslutsfattande
Matematiska modeller
Användning och tillämpning av modeller
Beslutsmatriser, beslutsträd och spelteori
Prognosmodeller
Lagermodeller och kapitalrationalisering
Linjär programmering
Transportmodeller och dynamisk programmering
Kömodeller
Stokastisk simulering
Nätverksmodeller

Modellerna placeras in i ett organisatoriskt sammanhang och de antaganden som modellerna bygger på anges tydligt. Exempel ges på beräkningar, mer kvalitativa resonemang och problem i samband med användningen av modellerna. Genomgående visas hur man med hjälp av en persondator kan tillämpa modellerna. Repetitions- och övningsuppgifter med lösningar finns samlade i en separat övningsbok. I den finns också alla beteckningar och formler sammanfattade.

Författarna hoppas kunna bidra till en nyanserad och realistisk syn på möjligheten att med hjälp av modeller och datorer underlätta beslutsfattande i ekonomisk verksamhet

 1. Beslutsfattande
  • 1.1 Inledning
  • 1.2 Beslutsfattande och personlighet
  • 1.3 Beslutsfattande och osäkerhet
  • 1.4 Beslutsfattande och problem
  • 1.5 Beslutsfattande och vetenskap
  • 1.6 Modeller över beslutsfattande
 2. Matematiska modeller
  • 2.1 Modellbregreppet
  • 2.2 Matematiska modeller
  • 2.3 Synpunkter
 3. Användning av modeller
  • 3.1 Inledning
  • 3.2 Framväxten av Management Science
  • 3.3 Användningen av modeller
  • 3.4 Tillämpning av modeller
  • 3.5 Informationssystem och modeller
 4. Beslutsanalys
  • 4.1 Inledning
  • 4.2 Beslutsmatris och beslutskriterier
  • 4.3 Skattning av sannolikheter
  • 4.4 Beslutsträd av sekventiella beslut
  • 4.5 Riskreduktion
  • 4.6 Nyttomått
  • 4.7 Spelteori
  • 4.A Appendix
 5. Prognosmodeller
  • 5.1 Prognoser och beslutsfattande
  • 5.2 Val av prognosmetod
  • 5.3 Kvantitativa prognosmetoder
  • 5.4 Kvalitativa prognosmetoder
  • 5.5 Utvärdering av prognoser och prognosmetoder
  • 5.A Appendix
 6. Lagermodeller
  • 6.1 Lagerproblemet
  • 6.2 System för lagerpåfyllning
  • 6.3 Enkel modell för optimal påfyllningskvantitet
  • 6.4 Utvidgning av den enkla modellen
  • 6.5 Lager i praktiken
  • 6.6 Kapitalrationalisering
  • 6.A Appendix
 7. Linjär programmering
  • 7.1 Inledning
  • 7.2 Problemformulering
  • 7.3 Grafisk lösning
  • 7.4 Simplexlösning
  • 7.5 Tolkning av lösning/känslighetsanalys
  • 7.6 Transportproblemet
  • 7.7 Dynamisk programmering
  • 7.A Appendix
 8. Kömodeller
  • 8.1 Köproblem
  • 8.2 Kömodeller
  • 8.3 Analytisk lösning av kömodeller
  • 8.A Appendix
 9. Simulering
  • 9.1 Inledning
  • 9.2 Monte Carlo-metoden
  • 9.3 Simulering av en lagermodell
  • 9.4 Simulering av en kömodell
  • 9.A Appendix
 10. Nätverksmodeller
  • 10.1 Begrepp och principer
  • 10.2 CPM-metoden
  • 10.3 PERT-metoden
  • 10.4 Avslutande synpunkter
 11. Referenser
  • 11.1 Referenslitteratur
  • 11.2 Tidskrifter

Reviews

A good reason to stay away from Swedish education

Reviewed by Roland Buresund

Excrement * (1 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 2:54 a.m.

This is bad, very bad. Anyone that believes that management decisionmaking is based on the application of mathematical formulas is out of touch of reality. Even worse, it is badly written and I can't understand why this book is typeset to look like it just came out of an 1980s Epson printer (with one font!). Other words that may be used to describe this book is : academic masturbation.

I pity my wife, as she had to utilse this book when she went to the university. It also makes my decision to get a British MBA in retrospect seem like an enlightened idea. Anyway, this is pure trash in all respects, avoid at all costs!

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required