Bokslutsanalys 2nd Ed.

Att utnyttja bokslut och årsredovisningar som informationskälla

Björn Lundén, Gunnar Ohlsson

Publisher: Björn Lundén Information, 2001, 304 pages

ISBN: 91-7027-281-6

Keywords: Finance, Mergers and Acquisitions

Last modified: July 30, 2021, 1:37 a.m.

Bokslutsanalys är boken för dig som vill kunna få ut mesta möjliga information från bokslut och årsredovisningar. Här får du utförligt beskrivet hur du gör olika slags analyser. Vi går även igenom skillnaderna mellan analyser for de olika företagsformerna enskild firma, handelsbolag ocj aktiebolag.

 • Del 1 ­— Redovisningsteori
  • Balansräkningen
  • Resultaträkningen
  • Koncernredovisningen
  • Företagsformer
  • Bokslutet post för post
  • Anläggningstillgångar
  • Omsättningstillgångar
  • Eget kapital
  • Obeskattade reserver
  • Avsättningar
  • Skulder
  • Lagar om årsbokslut och årsredovisning
  • Analysmaterialet
 • Del 2 — Bokslutsanalyser
  • Nyckeltalsanalys — en introduktion
  • Omsättningstal
  • Kostnadsanalys
  • Lönsamhetstal
  • Konkurrentanalys
  • Finansiell ställning
  • Kreditbedömning
  • Finansieringsanalys
  • Budget
  • Företagsvärdering
  • Kontrollbalansräkning
  • Mjuka värden
  • Datorn i analysarbetet
 • Bilagor
  • Bilaga 1 — Formler, nyckeltal
  • Bilaga 2 — Branschstatistik

Reviews

Bokslutsanalys

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 2:54 a.m.

An OK book about how to analyze Swedish annual reports.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required