Bortom Lean

12 steg för en verksamhet i världsklass

Joakim Bjurström

Publisher: Roos & Tegnér, 2016, 295 pages

ISBN: 978-91-87905-47-6

Keywords: Lean

Last modified: Feb. 28, 2017, 12:54 a.m.

Lean är världens mest utbredda och långlivade management-koncept, och tillämpas av alla slags verksamheter. Samtidigt är det få som verkligen har lyckats och det börjar bli allt mer uppenbart att det saknas viktiga beståndsdelar i Lean.

I den här boken lanseras en ny modell för verksamhetsutveckling som tar vid där Lean tar slut. Författaren har gått tillbaka till källan och fångat upp de ingredienser som saknats i Lean. Många av dem tar avstamp i de universella principer som Japan byggde sin framgångssaga på från 1950-talet och framåt, men som valdes bort när Lean importerades till västvärlden.

Det "nya" handlar inte minst om behovet av ständig rörelse och utveckling — och att överge tanken på det perfekta framgångsreceptet. Andra framgångsfaktorer som lyfts fram i Bortom Lean är ledningens roll, fokus på kvalitet samt vikten av ett system för lärande och träning.

  • Förord
   • Stort bakslag blev grunden för framgång
   • Nästa steg i livet
  • Inledning: Bortom Lean
   • En kort tillbakablick
   • Lean har stora problem
   • Varför har det blivit så här?
   • 12 steg för en verksamhet i världsklass
   • Paradigmskifte
   • Idén till boken
   • Principer som styrt utveckling
   • DNA-modellen
   • Hur du använder budskapet i denna bok
 • Del 1: Varför
  1. Syfte — ambition — motivation
   • Beständigt syfte (Constancy of purpose)
   • Ta ut riktningen
   • Ambition
   • Bemyndiga via "catchball"
  2. Behov — utmaning
   • Affären först
   • Den goda cirkeln
   • Utmana
   • Uppföljning
  3. Universella principer
   • Universella principer
   • Principer i verksamheter
   • Historiens vingslag
 • Del 2: Vad
  1. Säkerhet
   • Driv ut frukten
   • Prestationsmyter
   • Organisationskultur
   • En kultur utan skuld (A no blame culture)
   • 94/6-regeln
   • Onda eller Goda cirkeln?
  2. Systemkunskap & systemdesign - del 1
   • Systemkunskap
   • Variation
   • Tre buffertar
   • Beslut på fakta
  1. Systemkunskap & systemdesign - del 2
   • Avvägningar
   • Vad vill kunden ha?
   • Fyra dimensioner av system
   • Beslut
  2. Kvalitetskontroll
   • Vad är kvalitet?
   • En historisk tillbakablick, del 1: Kvalitetsråd
   • En historisk tillbakablick, del 2: Kvalitetscirklar (QC-circles)
   • Kvalitetskontroll (QC = Quality Control)
   • "The vital few and the trivial many"
   • Duglighet/kapabilitet
  3. Organisationsdesign
   • Ni måste investera i kraft
   • Organisation för rörelse
   • Grottmänniskosyndromet
   • Är ni organiserade för ett grottmänniskobeteende?
   • Rollerna i en organisation för rörelse
   • Standardiserat dagligt ledarskap
  4. Kunder — leverantörer
   • Relationen med partners
   • Beakta total kostnad, inte bara lägsta initiala pris
   • Utan ett mått på kvalitet i drift har priset ingen mening
   • Stabilisera processer med få leverantörer
   • Fokusera på värdeflöden
   • Sluta vara beroende av massinspektion (av kvalitet)
 • Del 3: Hur
  1. Vetenskapligt tänkande
   • Vetenskapligt tänkande
   • Kunskapsgränser
   • Förbättringskatans fyra steg
  2. Coaching
   • Coaching för ständigt lärande och utveckling
   • Coachingkata
   • Kultur är vad vi gör varje dag
   • TWI Job Relations
  3. Träning
   • Ledarna, de sista nybörjarna?
   • Behovet att träna på arbetsuppgiften
   • Alternativa träningsmetoder
   • Training Within Industry Job Instruction
   • Train the Trainer (TTT)
  4. Mät och följ upp
   • Ledarna talar olika språk
   • Mätningarna driver beteende och beteende skapar resultat
   • SMART eller SMAUT?
   • Planera för att mäta
   • Mätning under (statistik) kontroll
   • Daglig styrning
  • Efterord
 • Bilagor
  1. Persongalleri och principöversikt
   • Centrala personer och principer
   • Andra viktiga personer
  2. Dokumentation
  3. Hjälpmedel och mallar
   • Spaghettidiagram
   • Cykeltidsinsamling
   • Cykeltidsanalys
   • Måltillstånd
   • Hinderlista
   • PDCA-uppföljning

Reviews

Bortom Lean

Reviewed by Roland Buresund

Very Good ******** (8 out of 10)

Last modified: Feb. 28, 2017, 12:54 a.m.

A very good book (in Swedish) that tries to take the Lean concept and apply it to todays realities and get back to where Lean really shines (hint: it's not only quality control).

True, it is a bit short and sometimes shallow, but I found it worthwhile reading. It will get you to think, which is always a positive trait in a book.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required