Datakommunikation

Datanät, protokoll och design

Lars Evald, Sture Westman

Publisher: Studentlitteratur, 1983, 348 pages

ISBN: 91-44-19891-4

Keywords: Networks

Last modified: April 18, 2021, 4:57 p.m.

inom området datakommunikation pågår en intensiv utveckling som kommer att expandera det närmaste decenniet. Datakommunikation i olika former kommer i en eller annan form att beröra de flesta människor.

Denna bok omfattar det mesta som handlar om datakommunikation, utan att tränga för djupt ner i ämnet. Terminologin presenteras på ett lättfattligt sätt. Innehållet kan till vissa delar ses som en uppslagsbok inom området datakommunikation. Boken behandlar även den teknik, de kommunikationsprocedurer och de typer av nätverk som förekommer idag.

Boken riktar sig till studerande vid högskolan och till dem som kommer i kontakt med ämnet i sitt arbete eller som helt enkelt vill få en inblick i datakommunikationens "djungel".

 1. Inledning datakommunikation
 2. Kablar och ledningar
  1. Inledning
  2. Kablars uppbyggnad
  3. Koaxialkabel
  4. Optiska fibrer
   • Optisk ledare
   • Vågledare
   • Ljuskällan
   • Detektorn
 3. Ledningsteori
  1. Fyrpoler
  2. Karakteristik och anpassning
  3. Dämpning och mått för dämpning
  4. Transmissionstekniska begrepp
   • Resistans r
   • Induktans I
   • Konduktans g
   • Kapacitans c
   • Sekundärparamerar
   • Impedans Z
   • Dämpningskonstant och faskonstant
  5. Hyperboliska funktioner
  6. Telefonledningens ekvivalenta schema
  7. Belastade telefonledningen
   • Inimpedans
   • Ström — spänning vid fjärrända
  8. Dämpsatser
   • T-dämpsatsen
   • π-dämpsatsen
  9. Filter
  10. Faktorer som påverkar kvaliteten vid dataöverföring på telenäten
   • Dämpning
   • Dämpningsdistorsion
   • Löptidsdistorsion
   • Brus
   • Brustal
   • Fasjitter
   • Fassprång
   • Frekvensavvikelse
   • Förstärkningssprång
   • Abrott
   • Eko
   • Överhörning
 4. Datakommunikation
  1. Inledning
  2. Standards för datakommunikation
   • Urval ur CCITT:s X- repsektive V-rekommendationer
  3. Synkron och asynkron överföring
   • Asynkron överföring
   • Synkron överföring
  4. Telex
  5. Teletex
  6. ECHO-mode
  7. FDM (Frequency Division Multiplexor)
  8. TDM (Time Division Multiplexor)
  9. Koncentrator
 5. Protokoll och linjeprocedurer
  1. Inledning
  2. Skiktindelning
   • Skikt 1. Fysikalisk procedur (physical control)
   • Skikt 2. Linjestyrning (link control)
   • Skikt 3. Nätstyrning (network control)
   • Skikt 4. Kommunikationsstyning ändpunkt-till-ändpunkt (transport end-to-end control)
   • Skikt 5. Dataflödesstyrning (session control)
   • Skikt 6. Datapresentationsstyrning (presentation control)
   • Skikt 7. Applikationsnivå (process controll)
   • Högre ordningens protokoll
   • Adresser och identiteter vid datakommunikation enligt OSI (Open System Interconnection)
  3. Terminaltyper coh deras linjeprocedurer
   • ISO 1745
   • 3270 BSC-procedur
   • UTS
   • 2780/3780 BSC-procedur (EBCDIC)
   • NTR och REM1
   • TTY-procedur
   • HDLC (High level Data Link Control)
   • UDLC (Universal Data Link Control)
   • IBM SDLC
  4. Handskakningsprocedur
 6. Privata och publika datanät
  1. Inledning
  2. Transmissionsriktningar
   • Simplex
   • Halv duplex
   • Full duplex
  3. Centraliserade datakommunikations- och databehandlingsfunktioner
   • Punkt-till-punkt förbindelse
   • "Switched"-förbindelse
   • Multipunktkonfiguration
   • Slingkonfiguration
  4. Distribuerade kommunikationsfunktioner
   • Stjärnkonfiguration
  5. Distribuerade databehandlingsfuntioner
   • Maskformig konfiguration
  6. Separerade kommunikations- och databehdlingsfunktioner
   • Allmänt datanät
  7. Circuit switching — meddelandeförmedling (kretsförmedling)
  8. Packet switching — datapaketförmedling
  9. Det nordiska datanätet DATEX
   • Nätets uppbyggnad
   • Abonnenttjänster
   • Abonnenternas datautrustning (DCE)
   • Vidareutveckling
   • Allmäna datanät i Europa
   • Avgifter för Datexabonnemang
 7. Distribuerade datanät
  1. Inledning
  2. SNA (Systems Network Architecture)
  3. DCA (Distributed Communication Architetcure)
  4. DSA (Distributed Systems Architecture)
   • Message Management
   • Communication Management
 8. Lokala datanät
  1. Inledning
  2. Backgrund
   • Utrustningar
   • Tillämpningar
  3. Vad är lokala nät?
   • Överföringsmedia
  4. Nättyper
   • Stjärnnät
   • Slingnät (ringnät)
   • Bussnät (Busnet)
  5. Problemområden
  6. Tendenser
  7. Avslut
 9. Transaktionssystem, köer och köteori
  1. Transaktionssystem
   • Inledning
  2. Systemets komponenter
   • Terminaler
   • Datanät för realtidstillämpning
   • Register för realtidstillämpningar (Databaser)
   • Realtidsprogram (Transaktionsprogram)
  3. Köer och köteori
   • Inledning
   • Beräkningsmodell
   • Grafer
 10. Data- och teleförbindelser
  1. Inledning
  2. Tvåtrådsförbindelser
  3. Fyrtrådsförbindelser
  4. Kopplingsmetodik
   • Fantomisering
   • Pupinisering
  5. Bärfrekvensförbindelser
   • Inledning
   • BF-systemets indelning
   • BF-förbindelsere på par- och fyrskruvskablar
   • Bredbandssystem på koaxialkabel
  6. Pulskodsmodulation (PCM)
   • Inledning PCM grundprinciper
   • Motiv för PCM-modulation
   • Sampling
   • Kvantisering
   • Kodning
   • Transmission
   • Demodulation, PCM
  7. Sammanfattning
 11. Terminaler
  1. Inledning
  2. Skrivare
   • Alfanumeriska skrivare
   • Matrisskrivare
  3. Bildskärmar
   • Bildskärmens uppbyggnad
   • Skärm
   • Minne
   • Markör och markörregister
   • Teckengenerering och teckengeneraator
   • Refresh memory
   • Mikroprocessor
   • Tangentbord
  4. Kommunikationsrutiner
  5. UTS-procedur
   • Internationella alfabetet No 5 (CCITT rek V.3)
   • Kontrolltecken
   • Meddelandeformat
   • Adressering
   • Adressering, exempel
   • Poll
   • Paritetsbit och blockkontroll
   • Linjeprocedur
   • UTS-400 terminalsystem
  6. 3270-procedur
   • Inledning
   • Fjärranslutning
   • EBCDIC-kod
   • 3270-meddelandeformatr
   • Polling och adressering
   • Kommandon och beordningar (commands and orders)
   • Alfaskop system 41
  7. Sammanfattning
 12. Kommunikationsdatorer
  1. Inledning
  2. Hårdvara
   • Allmänt
   • Uppbyggnad
  3. Mjukvara
   • Generering av operativsystem
  4. Funktioner
 13. Modem och modulation
  1. Inledning
  2. Modulationsmetoder
  3. Amplitudsmodulering
  4. Frekvensmodulering
  5. Fasmodulering
  6. Hylsor och ledare i gränssnittets anslutningsdon
  7. Modem
   • Inledning
  8. Asynkrona modem
  9. Synkrona modem
   • Klocksynkronisering
   • Synkron fast uppkopplad förbindelse
  10. Modulationsmetoder för höghastighetsmodem
  11. Amplitud/fasmodulering (QAM)
  12. Backkanal
  13. Basbandsmodem
  14. Korthållsmodem
  15. Strömslinga
  16. Utjämnare (rqualizer)
  17. Testomkopplare och indikatorlampor
  18. Eye pattern
  19. Sammanfattning
 14. DCE och DATEX
  1. Inledning
  2. Funktionella huvuddelar
   • Logikdel
   • Modemdel
  3. X-logik
   • Inledning
   • Gränssnitt
  4. Sammanfattning
 15. Testinstrument
  1. Inledning
  2. Gränssnittsprovare
  3. Universalinstrument (multimeter)
  4. Frekvensräknare
  5. Oscilloskop
  6. Modeminstrument (data transmission test set)
  7. Linjelyssnare
  8. Nätstörningsanalysator
  9. Instrument för analoga tester
  10. Digitala switch- och patchmoduler
  11. Processorstyrd övervakning
  12. Sammanfattning
 16. Ordlista

Reviews

Datakommunikation

Reviewed by Roland Buresund

Bad ** (2 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3 a.m.

Too much needless detail and extremely boring. Avoid if you can.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required