Dataordboken 4th Ed.

Svensk Standard SS 01 16 01

SIS

Publisher: SIS, 1989, 416 pages

ISBN: 91-7162-284-5

Keywords: Information Systems

Last modified: June 17, 2021, 11:45 p.m.

I denna utgåva har inarbetats termer och definitioner avseende meddelandehanteringssystem, textbehandling, informationssäkerhet och dataskydd samt programspråkstermer.

Franska och tyska termer har tagits bort.

Som källa har främst de internationella standarderna i ISO 2382-serien använts.

Ordlistan avser det informationstekniska området och har som mål att underlätta förståelsen av det för området typiska svensk-engelska språkbruket. Inga anspråk på fullständighet görs, varför beslut om tätare revideringar av denna standard också har tagits.

Liksom i föregående utgåva är de engelska termerna samsorterade med de svenska. Förkortningar och akronymer är samsorterade med övriga termer. Om flera termer är i allmänt brukl har synonymer tagits med.

  • Orientering
  • Omfattning
  • Termer och definitioner
  • Termtabåer
  • Regler för ordbildning

Reviews

Dataordboken

Reviewed by Roland Buresund

Excrement * (1 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3 a.m.

AAARGGGHHHH!!!!! Burn, baby, burn.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required