De 10 sämsta ekonomiska teorierna

Från Keynes till Piketty

Björn Wahlroos

Publisher: Bonniers, 2015, 414 pages

ISBN: 978-91-0-014900-0

Keywords: Macroeconomics

Last modified: June 16, 2019, 10:53 a.m.

Vägen till ekonomisk tillväxt och ökande välfärd är uppenbar för många, ändå är den svår att hitta för våra demokratiskt valda politiker. För att citera EU-kommisionens ordförande Jean-Claude Juncker: »Vi vet alla vad vi borde göra, vi vet bara inte hur vi ska kunna bli återvalda efter att vi gjort det.«

Inte ens statsskuldkrisen var tillräcklig som väckarklocka. Europa är mer skuldsatt än någonsin och ändå har arbetslösheten fortsatt att stiga. Något är fel på vår ekonomiska modell, men trots det litar vi på profeterna från det förgångna. Kritiska analyser av krisens orsaker har inte fått mycket gehör,och någon nyanserad debatt har vi inte heller inte bjudits på.

I den här boken granskar Björn Wahlroos tio inflyteserika ekonomiska teorier, som alla ser statliga ingripanden som lösningen. Det kommer inte att fungera, och därför har teorierna nu blivit en del av problemet. Trots det upplever de en renässans i debatten och finansjournalistiken. Personligt, initierat och med belysande exempel undersöker han teoriernas förmåga, eller oförmåga, att hantera vår tids ekonomiska verklighet.

 1. Finanspolitisk åtstramning stryper ekonomisk tillväxt
  • En ny giv?
  • Mästaren
  • Phillipskurvan
  • Oförutsedda konsekvenser
  • Blandekonomins författning
  • Massornas visdom
  • Kackerlacksidéer
 2. Kapitalism alstrar exploatering
  • Om fisk och människor
  • Allmänningens tragedi
  • Den globala ekonomiska byn
  • Kommunism och ägarskap
  • Ett seminarium i Hyde Park
  • Skada mot nytta
  • Allt kan inte köpas för pengar
 3. Högre skatter botar underskottet
  • Underskottets korta historia
  • Ponzibedrägeri och grekiska dramer
  • Den som spar han får
  • Fritid — den ultimata skattefria varan
  • Arthur Laffer och hans servett
  • Skatter och valfrihet
  • Att internalisera externaliteter
  • Vad borde vi beskatta?
  • Flyktiga skatteintäkter
 4. Jämlikhet är bra för tillväxten
  • En spirituell ansats
  • Stiglitz in på scenen
  • Nollsummesamhällen
  • Tillväxtstrategier
  • Ombytta roller
  • Das Kapital
  • Investeringar för framtiden
  • Hur mycket räcker?
  • Inklusiva möjligheter
 5. Inflation — högre konsumentpriser
  • Papperspengar: en kort historik
  • Efterfrågan på pengar
  • Ett monetärt fenomen
  • Att lokaliser inflation
  • Friedmans misstag
  • Monetära aggregat
  • Stora förväntningar
  • Det går inte att lura alla människor hela tiden
  • Ett bortglömt faktum
 6. Marknader är ineffektiva
  • Blandade budskap
  • Varför marknaden inte alltid har rätt
  • Ineffektiva placerare, effektiva marknader
  • En klunga av anomalier
  • En motorväg till helvetet
  • Medan dimman lättnar
  • Subprimeundersökningar
  • På jakt efter effektivitet
  • Humankapital i politik och finans
 7. Räntor kan inte vara negativa
  • Ett nollräntesamhälle
  • Döda sedlar
  • Den platta avkastningskurvan
  • Barnvaktskooperativet på Capitol Hill
  • Ut ur fällan
  • Att minska kvantiteten
  • Mot negativa räntor
 8. Någon fri marknad finns inte
  • Antitrustkontroversen
  • Harbergers trianglar
  • En ypperlig begåvning
  • En välkommen entré
  • Kreativ förstörelse
  • Vinnaren tar allt
  • Iögonfallande lyxkonsumtion
  • Nätverksekonomin
  • Ineffektiva marknader
  • Marknader och makt
 9. Eufori, panik och krascher — kapitalismens eviga följeslagare
  • Två typer av eufori
  • Teknologisk osäkerhet
  • Att löpa med bubblan
  • Irrationell apati
  • Den stora störningen
  • Feta svansar
  • I stormens öga
  • Tack vare er ska vi inte göra om det
  • Skall bubblornma spräckas?
 10. Centralbanker ska bekämpa inflationen och ingenting annat
  • Feds födelse
  • Ett hus i Frankfurt
  • Konsten att driva en centralbank
  • Mellan hammaren och det gyllene städet
  • Den stora syntesen
  • Självständighet och trångsynthet
  • Från Baltikum till abenomi
  • Argument för nominell inkomst
  • Taylors regler
  • Förnekelse

Reviews

De 10 sämsta ekonomiska teorierna

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: Oct. 9, 2019, 2:36 a.m.

This is Wahlroos personal views on microeconomics. Considering that he has a degree in it, it seems well-researched, but you also need to consider that he is an ex-communist that is now one of the hyper-capitalist in the Nordic countries.

As it is his viewpoint and his arguments, it is very hard to fault him (you can always discuss microeconomics ad nauseum). It is an OK book, as long as you are aware of the authors background and realise that this is a public debate opinion.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required