De elva sammansvurna

En bok om gruppens psykologi eller en berättelse om människors gemenskap

Ann Fredriksson, Marianne Fredriksson

Publisher: Wahlström & Widstrand, 1995, 144 pages

ISBN: 91-46-17084-7

Keywords: Human Resources

Last modified: July 30, 2021, 8:39 p.m.

En väl fungerande grupp kan åstadkomma underverk: den sammalagda kreativiteten och kompetensen är större än vad var och en i gruppen förmår. Men hur går det när gruppen får problem? Gäller då motsatsen? Blir den sammanlagda destruktiviteten förödande och omöjlig att hantera?

Marianne Fredriksson har tillsammans med sin Ann, som är krislösare och konsult, skrivit en bok som ökar förståe4lsen för vad som sker i en grupp samtidigt som den lär oss mycket om oss själva. Den kombinerar Anns erfarenheter av grupper med berättaren Mariannes kunskaper om människor. De elva sammansvurna visar i närbilder hur människor fungerar med ansvar och samvete — var och en för sig — och hur de förvadlas till en hänsynslös flock när grupptrycket tar makten. Berättelsen är spännande som en detektivroman och en del av det som står att läsa har tidigare endast berörts i fackböcker, här görs det tillgängligt för alla som tillhör en arbetsgemenskap.

 • Företal
 • Arnold
 • Utstötningen
  • Analys
   • De enskilda personligheterna
   • Förväntningarna
   • Omgivningens förväntningar
   • Uppgiftens art
   • Förändringar
   • Gruppens "historia"
  • Varför Arnold
 • Siv
  • Analys
  • De sex stadierna
   • Initialskedet
   • Smekmånaden
   • Vi-gruppfasen
   • Konfliktfasen
   • Platåfasen
   • Den effektiva perioden
  • Sammanträdet
  • Analys och diskussion
 • Chefen Christian
 • Chefen Iris
  • Analys och diskussion
 • Kristina
 • Christian
 • De långa dagarna
 • Än en gång: Kristina
  • Försvar: Analys och diskussion
   • Kamp-flykt-modellen
   • Beroende-modellen
   • Idyllen
   • Fastningen
   • Teatergruppen
   • Den "fria" gruppen
  • Diskussion
 • Nedmonteringen börjar
 • Om ordens betydelse
  • Analys och diskussion
 • Nedmonteringen
  • Diskussion
  • Vad kunde ha gjorts och när?
   • När chefen gick i pension
   • När mellancheferna flyttades
   • När datafelen uppstod
   • När Christian tog över
   • När Arnold stöts ut
  • Orden som befriar
   • Första mötet
   • Andra mötet
   • Försummelsen
   • Nedvärderingen
   • Kommunikationen
  • Litteratur som vi har läst

Reviews

De elva sammansvurna

Reviewed by Roland Buresund

Excrement * (1 out of 10)

Last modified: July 20, 2008, 1:57 p.m.

Well, the persons in the book seem demented and should probably be fired, the suspense that is promised in the back-cover never shows up, any logic is totally absent and the fictionalized story is so bad, I am amazed that it even got publicized.

Trash at its worst, and I got it as mandatory reading at a University level course in Sweden, pathetic.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required