Den Matematiska Människan

Siffrornas roll i vår kultur och historia

Brian Butterworth

Publisher: Wahlström & Widstrand, 2000, 465 pages

ISBN: 91-46-17406-0

Keywords: History

Last modified: April 7, 2021, 6:29 p.m.

Vi är ständigt omgivna av siffror. Från TV, radio och tidningar strömmar de mot oss i tusental — varje dag. Människan är i själva verket en matematisk varelse, som tack vare sin förmåga att räkna kunnat utvecka ett modernt storstadsliv. Men varifrån kommer den förmågan?

I Den matematiska människan visar Brian Butterworth, professor i neuropsykologi, att vi tycks ha en medfödd förmåga att hantera siffror och tal, en "matematisk gen".

Men i vilken usträckning kan spädbarn förstå antal? Och avlägset boende stamfolk — kan de räkna? Kan man vara sifferblind på samma sätt som färgblind? Varför har vissa människor så lätt att räkna och andra så svårt? Varför går så många ut skolan med en känsla av att vara dåliga på matte? Hur kan matematikundervisningen bli bättre?

Den matematiska människan är en lika lärorik som fascinerande bok om människans förmåga att räkna. Här berättas den spännande historien om siffrornas utveckling — särskilt siffran noll, som länge inte fanns. Vi får läsa om "kroppsdelsräkning" på Nya Guinea, om karvmärken i stenåldersgrottor och om kassörskorna som genom träning blivit snabbare i huvudräkning än "räknegenierna". Här redogörs för experiment som gjorts med djur i syfte att studera deras förmåga att räkna.

Den matematiska människan berör så vitt skilda ämnesområden som biologi, historia och socialantropologi. Men inte minst presenterar författaren på ett lättfattligt sätt sin egen forskning som rör den matematiska hjärnan och som lett fram till de delvis nya och häpnadsväckande teorierna i denna bok.

  1. Att tänka i tal
  2. Alla räknar
  3. Född att räkna
  4. Tal i hjärnan
  5. Handen, rummet och hjärnan
  6. Större och mindre
  7. Bra och dålig på att räkna
  8. Matematik i hemmet, på gatan och i skolan
  9. Svåra tal och enkla tal

Reviews

Den Matematiska Människan

Reviewed by Roland Buresund

Excellent ********** (10 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 6:26 p.m.

Very intresting and easy to read. You always learn something new, even if you're not especially interested in the subject.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required