Den nya administrationen — ett stöd åt affärsidén

Problembok

Nils Nilsson

Publisher: Almqvist & Wiksell, 1990, 222 pages

ISBN: 91-21-60072-4

Keywords: Management

Last modified: July 29, 2021, 5:11 p.m.

80-talets dramatiska och snabba förändring mot ökad decentralisering, kund- och konkurrensorientering, service- och kompetensorienterring m m har gjort läroböckerna inom området starkt föråldrade.

Den nya administrationen är den första läroboken som motsvarar de behov av företags- och organisationssyn som 90-talet kräver. Mer än någonsin gäller det att skapa organisatoner som är lyhörda och flexibla i förhållande till såväl kunder som anställda.

Som en röd tråd genom hela boken löper en helhetssyn på organisation och företagande. Det krävs en tydlig affärsidé som harmoniserar med de administrativa stöden — organisation, kompetens, system och rutiner. Allt hänger samman i en oskiljbar enhet.

Den nya administrationen är i första hand tänkt för gymnasieskolans kurs i administration, men lämpar sig även väl för Komvux, AMU, företagsinterna utbildningar och för studieförbundens ekonomiska kurser. Materialet passar också bra för självstudier.

Till materialet hör en problembok som ytterligare konkretiserar faktabokens resonemang, med stark betoning på problemlösning. Den kompletteras av en fyllig lärarhandledning med lösningar och tips.

 • Inledning
  1. Det administrativa projektet — en bakgrund till fortsättningen
  2. Affärsidén — alltings början
 • Organisation
  1. Organisation — läran om hur ett företag ser ut inuti
  2. Varför ser det ut som det gör?
  3. Hur organiserar man?
 • Kompetens
  1. Kompetens — inledning
  2. Personaladministration — PA
  3. Ledarskap
  4. Motivation
  5. Gruppen
  6. Företagskultur
  7. Ekonomiska perspektiv på den mänskliga resursen
  1. Sjukfrånvaro, personalomsättning och produktivitet
   Övergripande integrerad uppgift
 • System och rutiner
  1. System och rutiner — inledning
  2. Informationssystem
  3. Budgetering — att tänka efter före
  4. Resultatbudgeten
  5. Den budgeterade balansräkningen
  6. Likviditetsbudeten
  7. Order/lager/fakturering — en rutin i praktiken & Datorn som redskap i administrationen
  1. Datorsimulering i kalkylprogram
   Övergripande integrerad uppgift
  2. Informationssystem för det lilla företaget
   Övergripande integrerad uppgift

Reviews

Den nya administrationen — ett stöd åt affärsidén

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:03 p.m.

This is a very basic, beginners book.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required