Detta är Risk Management

Gustaf Hamilton

Publisher: Studentlitteratur, 1985, 170 pages

ISBN: 91-44-44281-5

Keywords: Risk Management

Last modified: May 8, 2021, 8:45 p.m.

Risk Management är en metod för att skapa god riskekonomi i företagen. Den kom ursprungligen från USA och har sedan början av 70-talet slagit rot även i vårt land. Trots att ett tjugotal industriföretag anställt egna risk managers är emellertid metoden ännu ganska okänd hos oss.

Det är därför som Gustaf Hamilton i bokform sammanställt ett faktamaterial som på ett överskådligt sätt beskriver vad Risk Management är. Han skildrar dagens riskmiljö och hur man bygger upp ett balanserat skydd mot de risker som finns. Det handlar då om att både förebygga en skada och att kunna finansiera den om den trots allt inträffar.

Risk Management berör väsentlig del av företagsekonomin och kommer därför att utnyttjas av allt fler inom den privata sektorn men också inom stat och kommun.

 1. Historik
 2. Riskbegreppet
  • Företagets riskmiljö
  • Människors sätt att uppleva och värdera risker
 3. Elva risker och hur man skyddar sig mot dem
  • Yrkesskador
  • Brand
  • Maskinavbrott
  • Svinn i företaget
  • Terrorism
  • Industrispionage
  • Produktansvar
  • Politiska risker
  • ADB-risker
  • Miljörisker
  • Transportskador
 4. Vad är risk management?
 5. Riskanalys
  • Underlag och hjälpmedel för riskanalys
  • Riskidentifiering
  • Riskvärdering
  • Avbrottsrisken
  • Felträdsanalys
  • Statistisk bearbetning — ett bidrag till en riktig bedömning av framtiden
  • Exempel på sannolikhetskalkyler
  • Vad kan en revisor göra inom ramen för sitt uppdrag då det gäller riskidentifiering?
  • EML
 6. Riskbehandling
 7. Skadebehandling
  • Larm
  • Akutinsats
  • Uppgifter på anskaffningskostnad för vissa skadebegränsande brandskydd
  • Hur man kan bedöma om en investering i skydd är ekonomiskt motiverad
  • Katastrofplanering
 8. Förebyggande och skadebegränsande skydd — en jämförelse
  • Yrkesskador
  • Brand
  • Maskinskador
  • ADB-skador
  • Industrispionage
  • Politiska risker och kreditrisker
 9. Skadefinansiering
  • Försäkring
  • Självriskens storlek
  • Kontolösning
  • Captive
  • I valet mellan kontolösning och captive
  • Budget och redovisning
  • Skadefinansieringens fortsatta utveckling 
 10. Riskekonomi
  • Riskkostnadsbegreppet
  • Vilken skada kostar företaget mest?
  • Avbrott i produktionen och vaad detta för med sig
 11. RM-arbetets ledning och organisation
  • Exempel på befattningsbeskrivng för en risk manager
  • Hur ser en risk manager ut?
  • Riskcykeln
 12. Risk Management i praktiken

Reviews

Detta är Risk Management

Reviewed by Roland Buresund

Bad ** (2 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 6:26 p.m.

A classical book in Sweden. It is as fun reading it as getting your nails forcefully and involontary removed.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required