Ekonomiboken

Annika Belfrage Carlberg

Publisher: Bonniers, 2003, 626 pages

ISBN: 91-622-5317-4

Keywords: Finance

Last modified: July 12, 2021, 12:45 p.m.

Snabbfakta, checlistor, figurer, exempel.

Ekonomiboken är en uppslagsbok som ger vägledning om centrala begrepp i företagsekonomi och redovisning. Cirka 200 faktarutor med figurer, snabbfakta, checklistor och exempel ger överblick.

Ekonomiboken riktar sig till den som snabbt vill hitta aktuell information för att få stöd i det praktiska ekonomiarbetet. Kapitlen behandlar dubbel bokföring, administrativa ekonomirutiner, budgetering, kontering, ekonomisystem, rapporter, balansräkning, bokslut, årsredovisning, revision, kreditvärdering, intern kontroll, skattedeklaration med mera.

Ekonomiboken vänder sig till företagsledare, småföretagare, chefer, ekonomipersonal och ekonomistuderande som behöver konkret och praktisk kunskap.

Ekonomiboken är skriven av Annika Belfrage Carlberg och bygger på hennes erfarenheter som ekonomiansvarig i bland annat små nystartade företag, stora organisationer och börsföretag.

 • Inköp och försäljning
  • Intressenter
  • Kreditbedömning
  • Inköp och upphandling
  • Försäljning
  • Fakturering
  • Fakturans obligatoriska uppgifter
  • Betalningspåminnelser
  • Inkassohantering
  • Ekonomiskt tänkande
 • Bokföringens grunder
  • Redovisningsförloppet
  • Affärshändelser
  • Verifikationer
  • Bokföringsskyldighet
  • Bokföring
  • Dubbel bokföring
  • Utbetalning ― utgift ― kostnad
  • Inbetalning ― inkomst ― intäkt
 • Lagar och förordningar
  • Lagar och förordningar inom redovisning
  • Myndigheter med inflytande på redovisningen
  • Organisationer med redovisningsinriktning
  • Deinitioner ur bokföringslagen
  • God redovisningssed
  • Redovisningsprinciper
  • Värderingsregler
 • Kontroll
  • Attesträtt
  • Beslutanderätt
  • Kvalitet i redovisningen
  • Avstämningar
  • Intern kontroll
  • Revision
  • Revisorernas rapporter
  • Övriga redovisningsfrågor
 • Administrativa rutiner
  • Administrativa ekonomirutiner
  • Utbetalningar
  • Inbetalningar
  • Löneadministration
  • Sekretess och känslig information
  • Arkivering
  • Räkenskapsår
 • Kontering
  • Kontering
  • Kontoplan
  • Flerdimensionell redovisning
  • Koder och kodstrukturer
  • Konton för särskilda ändamål
  • Automatkonteringar
 • Balanskonton
  • Tillgångar
  • Materiella anläggningstillgångar
  • Eget kapital och obeskattade reserver
  • Skulder och avsättningar
 • Kostnader
  • Periodiseringar
  • Representation
  • Avskrivningar
  • Försäkringar
  • Personalkostnader
 • Personal
  • Anställningsformer
  • Arbetsgivarens skyldigheter avseende skatt
  • Löner och andra ersättningar
  • Personalens skatter
  • Kontrolluppgifter
  • Personalförmån
  • Semester och semesterlön
  • Sjukdom och sjuklön
  • Reseräkning
  • Reseersättning
  • Traktamente
  • Föräldraledighet
  • Förmånsbil
 • Ekonomisystem
  • Datasystem
  • Indata
  • Ekonomisystem
  • Redovisningssystem
  • Leverantörsreskontra
  • Kundreskontra
  • Lönesystem
  • Projektredovisning
 • Rapportering
  • Informationsskyldighet
  • Information ― intern
  • Information ― extern
  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Resultatsteg
  • Rapporter
  • Delårsrapport
 • Ekonomisk analys
  • Företagsanalys
  • Räkenskapsanalys
  • Nyckeltal
  • Nyckeltal ― lönsamhet och resultat
  • Avkastningspyramiden ― DuPont-modellen
  • Nyckeltal ― finansiell ställning
  • Nyckeltal ― intäkter och kostnader
  • Nyckeltal ― tillväxt
  • Nyckeltal ― volym och kvalitet
 • Beskattning
  • Moms
  • Momsredovisning
  • Sociala avgifter enligt lag
  • F-skatt
  • Skattedeklaration
  • Skattekonto
  • Inkomstdeklaration
 • Budgetering
  • Affärsplan
  • Budgetering
  • Resultatbudget
  • Investeringsbudget
  • Likviditetsbudget
 • Finansiering
  • Likviditet
  • Betalningssvårigheter
  • Finansiering
  • Nyemission
  • Fondemission
 • Organisation
  • Internredovisning
  • Koncern- och intresseföretag
  • Koncernredovisning
 • Bokslut
  • Bokslutsdispositioner
  • Periodbokslut
  • Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Förvaltningsberättelse
  • Noter och tilläggsupplysningar
  • Finansieringsanalys ― kassaflödesanalys
  • Miljöinformation i årsredovisningen
 • Företagsformer
  • Företagsformer
  • Enskild firma
  • Handelsbolag och kommanditbolag
  • Aktiebolag
  • Bolagsordning
  • Bolagsstämma
  • Börsnoterade olag
  • Ekonomisk förening och enkelt bolag
 • Starta eget
  • Starta eget
  • Starta eget ― enskild firma
  • Starta eget ― handels- eller kommanditbolag
  • Starta eget ― aktiebolag
  • Skatte- och avgiftsanmälan

Reviews

Ekonomiboken

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: Aug. 16, 2007, 6:38 p.m.

Good Swedish book about accounting.

Or rather, what everyone at the accounting department should know. More of a glossary/dictionary than a guide, but it fulfills its purpose and does it very efficiently.

Can be recommended to small-businesses and start-ups as well, even though you need some basics in accounting beforehand.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required