Empatieffekten

Om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor

Tommy Lundberg

Publisher: Roos & Tegnér, 2019, 288 pages

ISBN: 978-91-88743-44-2

Keywords: Leadership

Last modified: Sept. 15, 2019, 11:51 p.m.

En ledarskapsbok för dig som vill få dina medarbetare med dig.

Vi lever i en tid där kreativitet, innovationskraft och samarbetsförmåga blir allt viktigare för organisationer och företag. Men samtidigt som varje människas insats blir allt mer betydelsefull ser vi att medarbetarnas engagemang minskar. Detta gör att det ställs helt nya krav på ledarskapet. Allra viktigast blir förmågan att förstå hur vi människor fungerar, tänker och — inte minst — känner.

Harvard Business Review har i en rad artiklar konstaterat att en alltmer efterfrågad ledaregenskap är empati, och alltfler studier, bland andra The Global Empathy Index, visar på sambandet mellan chefers empatiska förmåga och verksamheters resultat. Empatiska ledare formar empatiska organisationer — miljöer där människor drivs av att de trivs, och driver varandra att utvecklas.

Empatieffekten är en ögonöppnare för dig som vill förstå vad som inspirerar och driver människor. Boken tar stöd i psykologiska studier, modern beteendeekonomi och forskning kring allt från hjärnans till organisationens funktioner. I komnination med författarens personliga erfarenheter och reflektioner hjälper boken dig att steg för steg utveckla din empatiska förmåga.

  • Det är nya tider nu!
 • Relation: Chef är världens ensammaste jobb. En ledare är aldrig ensam.
  • Vad är det som driver ett team?
  • Om du inte är personlig i ditt ledarskap, vad skiljer dig då från andra ledare?
  • Inför närvarokontroll på dig själv!
  • Jobbar ni med varandra eller för varandra?
  • Konflikternas paradox.
  • Låt oss F.I.K.A.
  • Hierarki är motivationens harakiri.
  • Hur är du intelligent?
  • Karisma är inte obegripligt. Det är handgripligt.
 • Vision: Det är inte provisioner som engagerar människor. Det är visioner!
  • Känner dina medarbetare sig kallade?
  • Det ihågkommande jaget minns inte mycket.
  • Hur smakar en arbetsdag hos er?
 • Kommunikation: Ju fler svar du har, desto fler frågor kommer du att få. Ju fler frågor du ställer, desto fler svar kommer du att få.
  • Är du instruerande eller inspirerande?
  • Att du har sagt det innebär inte att mottagaren har hört det.
  • Frukten av kommunikation och kommunikation av frukten.
  • Har du Gollum- eller Pygmalion-effekt på dina medarbetare?
  • Utforska, utveckla, utföra.
  • Vi mår bättre efter avskrivningar.
  • Chefer som gömmer sig bakom riktlinjer upplevs som smala.
 • Reflektion: De flesta chefer är bra på utveckling. Men sällan av människor.
  • Alla pratar om hållbar utveckling. De flesta jobbar med hållbar inveckling.
  • Det är inte it-systemet som ställer till det, det är det limbiska systemet.
  • Det är inte utbildning som för oss framåt, det är inbillning.
  • Vill du ha insikt, titta på problemet utifrån.
  • Ändrade förutsättningar är numera förutsättningen.
  • Kulturen är en viktig fråga. Eller rättare sagt tio.
  • Olikheter skapar dynamik, dynamik skapar utveckling.
  • Lova resultat, inte vinst!
  • Den mänskliga faktorn.
  • PS. Gör det så enkelt som möjligt, men inte enklare.
 • Bonus: En bruksanvisning.
  • Hur jobbar man bäst med dig?
  • Kunskapens källor.