Fientliga Bud

Teorierna, Maktspelet, Verkligheten

Sophie Nachemson-Ekwall

Publisher: SNS, 2014, 240 pages

ISBN: 978-91-86949-53-2

Keywords: Mergers and Acquisitions

Last modified: Sept. 15, 2019, 7:29 p.m.

Aga, Astra, Esab, Gant, Scania, Skandia, Stora, Volvo PV …

Listan på svenska börsbolag som köptes upp av utländska ägare eller riskkapitalister under de senaste tjugo åren kan göras lång. Här analyserar författaren teorierna och mekanismerna bakom denna utveckling. Vilken roll spelar det svenska systemet för bolagsstyrning och de svenska uppköpsreglerna för möjligheterna att förvärva svenska bolag? Och vilka skillnader finns mellan Sverige och andra länder?

Boken tar sin utgångspunkt i situationer med fientliga bud, det vill säga där köparen förvärvar ett bolag i strid mot företagsledningens vilja. I två initierade fallstudier beskrivs budstriderna i livförsäkringsbolaget Skandia och lastbilstillverkaren Scania. Författaren pekar på att dagens öppna kapitalmarknader, stora inslag av institutionellt ägande, den svenska aktieägarorienteringen och Sveriges anpassning till olika EU-regler inte bara gjort det lättare att köpa just svenska börsbolag, utan också främjat kortsiktigt tänkande i ledning och styrning av svenska börsbolag. Aktieägarnas intressen har prioriterats framför anställda, kunder och samhälle.

Avslutningsvis ges förslag på hur bolagsstyrning och uppköpsregler i Sverige bör förändras för att återskapa börsbolagens och det svenska näringslivets förmåga till långsiktigt och hållbart värdeskapande.

  1. Inledning
 • Del 1: Teorierna
  1. Bolagsstyrning
  2. Några olika styrmodeller
  3. Finanskapitalism med pensions- och fondsparande
  4. Marknaden för företagskontroll
  5. En europeisk marknad för bolagsstyrning och förvärv
 • Del 2: Praktikfallet Sverige
  1. Svensk ägarsturning
  2. Svenska uppköpsregler
  3. Old Mutuals bud på Skandia
  4. VW, MAN och Scania
 • Del 3: Vägen framåt
  1. Uppköpsregler efter finanskrisen
  2. Budplikt och andra frågor
  3. Europas agerande i spåren av finanskrisen
  4. Vägen framåt och en ny syn på uppköp

Reviews

Fientliga Bud

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: Oct. 21, 2019, 7 p.m.

An interesting book about hostile takeovers in the Swedish marketplace and the rules that make them more common than in other countries. The author has exapnded her doctoral thesis, which unfortunately shows, as it is a bit boring to read from time to time.

All in all, it is a very thourough walk-thru of the subject matter and she covers most bases very well, and has two relatively recent case studies (Scania and Skandia). 

Books like this, that referes to recent events and related legal frameworks, tend to age badly, but it is still OK reading when this review is written.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required