Finansstrategi

Johan A. Lybeck

Publisher: Raben Prisma, 1997, 270 pages

ISBN: 91-29-58018-8

Keywords: Finance

Last modified: June 13, 2016, 3:03 p.m.

Denna bok vänder sig till alla som förvaltar finansiella tillgångar, i banker, försäkringsbolag, fonder och stiftelser, eller privat. En annan kategori läsare är studerande i finansiering eller nationalekonomi vid universitet och högskolor.

Finansstrategi visar på de faktorer man måste känna till för att bli en bra portföljförvaltare. Några exempel. Vilka olika risker måste man ta i beaktande? Hur skall de mägtas? Vad kan man göra åt dem? Hur kan man veta att man får en avkastning som kompenserar för den risk man tar? Vilka olika instrument finns det att placera i och vilka är deras viktigaste egenskaper? Hur räknar man på de olika instrumenten? Hur påverkas räntorna i Sverige av olika faktorer såsom konjukturen hemma och i omvärlden. den internationella ränteutvecklingen, budgetunderskottet, inflationen m m? Var hittar man prognoser över räntorna och över deras olika bestämningsfaktorer?

 • Inledning
  1. Varför finansstrategi?
  2. En bank och dess olika risker
 • Marknaderna
  1. Kort översikt över instrumenten på kreditmarknaden
   • Ränteoptioner — vad är det?
  2. Hur räknar man?
 • Prognoser
  1. Prognosmetodik på kort och lång sikt
  2. Det svenska räntelägets bestämningsfaktorer
  3. Avkastningskurvan, vad är det?
 • Portföljvalsteori och riskanalys
  1. Allmänt om portföljvalsteori
  2. Risker och riskbedömning obligationsportföljer
  3. Immunisering av ränterisker i obligationsportföljer
  4. Dagslånemarknaden; en illustration av likviditetsanalys