Företagskalkyler

Praktisk handbok i ekonomistyrning

Gunnar Ohlsson

Publisher: Björn Lundén Information, 2001, 363 pages

ISBN: 91-7027-143-7

Keywords: Finance

Last modified: July 12, 2021, 1 p.m.

Företagskalkyler är en praktisk handbok i ekonomistyrning. Boken visar hur du med enkla verktyg kan nå önskad lönsamhet genom ökad kontroll. Boken innehåller många praktiska exempel på hur du kan arbeta med olika kalkyler i din verksamhet.

Ur innehållet:

 • Produktkalkyler
 • Grundläggande företagsekonomi
 • Nollpunktsanalys
 • Kostnadsfördelning
 • Prissättning
 • Investeringskalkyler
 • Kalkylsystem
 • Räkenskapsanalys
 • Finansiering och kapitalbehov
 • Likviditetsstyrning
 • Verksamhetskalkyl
 • Finansieringsanalys
 1. Grundläggande företagsekonomi
  • Företagsekonomiska grundbegrepp
  • Kalkyleringens grunder
  • Nollpunktsanalys
 2. Produktkalkylering
  • Produktkalkyleringens grunder
  • Omkostnadsfördelning
  • Periodkalkyler
  • Producktkalyler — tillverkande företag
  • Produktkalkyler — Handelsföretag
  • Produktkalkyler — Tjänsteföretag
 3. Investeringskalkylering
  • Investeringskalkylering — grunderna
  • Pay-off-metoden
  • Nuvärdesmetoden
  • Ersättningsinvesteringar — Annuitetsmetoden
  • Känslighetsanalys
  • Uppföljning av investeringskalkyler
 4. Finansiering och likviditet
  • Finansieringsalternativ
  • Kapitalbehovsberäkning
  • Likviditetsstyrning — Cash management
  • Finansiell ställning
  • Finansieringsanalys
 5. Räkenskapsanalys
  • Introduktion
  • Omsättningstal
  • Kostnadsanalys
  • Lönsamhetstal
 6. Verksamhetskalkyler
  • Budget
  • Datorn i budgetarbetet
  • Uppföljning
 7. Kalkylsystyem i Excel
  • Kalkylsystemet — en introduktion
  • Indata
  • Verksamhetskalyl
  • Nollpunktsanalys
  • Likviditet
  • Produktkalkyler
  • Investeringskalkyler
  • Finansiering
 • Bilagor
  • Bilaga 1 — Nyckeltalsformler
  • Bilaga 2 — Branschstatistik
  • Bilaga 3 — Räntetabeller

Reviews

Företagskalkyler

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:16 p.m.

A good book about financial controls.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required