Förhandla - Sälja

Konferensmetoder i försäljning och säljutbildning

Stig B. Hedén

Publisher: Almqvist & Wiksell, 1965, 117 pages

Keywords: Sales

Last modified: June 16, 2019, 11:07 a.m.

N/A

 • Förhandla — sälja
  • Gruppförsäljning — ett koppel gläfsande hundar?
   • Vad menas med en grupp?
   • Människan som gruppmedlem
   • Man ser inte som en kamera
   • Speciellt svårt att sälja tekniska nyheter
  • Konferensteknik i försäljning och säljutbildning
   • "Herrarna var många"
   • Diskussionsledning enligt konferensmetoden
   • Konferensmetoden — varför denna benämning?
   • Utbildningskonferenser
  • Säljaren som konferensledare
   • Målet: att sälja
   • Konferens betyder inte alltid sälja
   • Tekniska och taktiska problem
   • Konferensdeltagarnas inställning
   • Säljarens konferensmål
   • Deltagarnas konferensmål
   • Säljaren och deltagarna i den oförberedda konferensen
  • Sätt att bedöma kunder som människor
   • "Alla engelsmän är rödhåriga"
   • Vanliga fel vid bedömning av människor
  • Diskussionsledning
   • Att samtala och diskutera
   • Vad menas med ledning?
   • Jag eller ni eller vi?
   • Stimulerande, tankeväckande diskussionsledning
   • Vad menas med styrning?
   • Man styr med frågor
   • Två frågetyper
   • Frågans formulering och planering
   • Sammanfattningar och avslut
   • Typiska frågor
   • Tonen och sättet
   • Sammanfattning av ledarens frågeteknik
   • Sammanfattning av diskussionledningens teknik och taktik
  • Diskussionsplanering
   • "Äger du varenda krog?"
   • Schematisk diskussionsplan
   • Exempel på genomförd, planerad diskussion
  • Information och föredragning
  • Säljaren en medlare
  • Finns det försäljningsegenskaper?
  • Säljteorier och säljprocesser
   • Fyra huvudformler
   • AIDA(S)
   • Situation — reaktion
   • Behov — tillfredställelse
   • Konflikt — förhandling
  • Sammanfattning: konferensförsäljning — att sälja till en grupp
 • Tala bättre — sälj mera
   • "Biten av sin egen hund"
   • Säljer ni er muntliga framställning?
   • Måste ni kunna tala som en biskop eller en koncernchef?
   • Vanliga fel som kan övervinnas
   • Talarträningens mål i 7 punkter
   • Träningsprogrammet
   • Moderna dispositionsprinciper
   • Det vanligaste sättet att utarbeta en större disposition
 • Säljutbildning i konferensform
   • "Jag ska iväg och piskas…"
   • Måste säljaren piskas?
   • Självstudier
   • Konferensmetoden i utbildning
   • Inte "grupparbete" hur som helst!
  • Uvecklingskonferens — en, ej en lekstuga
  • Synpunkter på utbildning av säljare i säljkonferensteknik
   • Jämförelse mellan ett informationsmöte med föredrag och en utvecklingskonferens
   • Hur ledaren förbereder en utvecklingskonferens
   • Praktikfall
   • Exempel på enkelt praktikfall vid utbildning
   • Inget "hurra vad vi är bra"-möte
  • Hjälp folk att tänka
   • Informera genom att demonstrera
   • Ledaren — mera regissör än instruktör
   • Första konferensen
   • Ledaren får inte dominera diskussionen
  • Beprövade program för vidareutbildning av säljare
   • Exempel på program för utvecklingskonferenser
  • Gruppövningar med praktikfall vid träning till förhandlingsteknik i försäljning

Reviews

Förhandla - Sälja

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:06 p.m.

Consider that this book is over 40 years old when I write this! And it can still learn a few salesmen (or women) what it is to be in sales and how to conduct themselves.

I still like it, and recommend it as a primer, even though people may react on the sixties feeling.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required