Fusioner and Fissioner 5th Ed.

Praktisk Handbok för Aktiebolag

Bengt Heinestam

Publisher: Björn Lundén Information, 2004, 283 pages

ISBN: 91-7027-386-3

Keywords: Mergers and Acquisitions

Last modified: Sept. 15, 2019, 6:54 p.m.

Fusioner & Fissioner förklarar utförligt och med praktiska exempel hur fusioner och fissioner genomförs. En praktisk handbok för alla som kommer i kontakt med omstruktureringar av företag. Boken är komplett med aktuell lagstiftning och gällande rekommendationer inom området.

 • Förkortningar
 • Om boken
 • Inledning
 • Varför koncern?
 • Sammanslagning av bolag
 • Koncernbegreppet
 • Koncernredovisning
 • Aktiebolagets egna kapital
 • Utbetalningsförbudet
 • Låneförbudet
 • Nedsättning av aktiekapitalet
 • Förvärv av egna aktier och avsättning till reservfond
 • Tvångslikvidation
 • Kontrollbalansräkning
 • Aktieägartillskott
 • Absorption av helägt dotterbolag
 • Fusion genom absorption och kombination
 • Nedströms fusion (omvänd fusion)
 • Fission
 • Redovisning av fusion
 • Redovisning av fission
 • Årsredovosning och arkivering
 • Revision vid fusion
 • Skatteregler
 • Deklaration
 • Alternativ till fusion
 • Praktiska tips
 • Bilagor
 • 1 — PRV:s blankett Fusion aktiebolag
 • 2 — PRV:s blankett Emissionsanmälan
 • 3 — PRV:s blankett Nyregistrering, aktiebolag
 • 4 — Fusion av helägt aktiebolag, BFNR 1999:1
 • 5 — 25 kap Inkomstskattelagen
 • 6 — 37 kap Inkomstskattelagen
 • 7 — 40 kap Inkomstskattelagen
 • 8 — 48 a Inkomstskattelagen
 • Litteratur

Reviews

Fusioner and Fissioner

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:04 a.m.

This is not a book to be excited about. It doesn't really answer anything except the most basic stuff about accounting at a Swedish M&A.

If you need it, it is worth reading, otherwise you may as well forget it.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required