Handbok för språkpoliser

Sara Lövestam

Publisher: Pirat, 2020, 311 pages

ISBN: 978-91-642-0692-3

Keywords: Culture

Last modified: Sept. 30, 2020, 10:42 a.m.

Du har blivit antagen till språkhögskolan. Du har fått din rödpenna och ser fram emot att börja arrestera språkmissbrukare med de klassiska orden "det heter faktiskt".

Men hur ligger det egentligen till med Luciasången, är det förlät eller förgät? Hur hårt ska man bestraffa en särskrivare, och vilket kommateringsreglemente är det som gäller?

Handbok för språkpoliser är din vän i en värld där ligister svär på engelska och språket är i ständigt förfall.

 • Bakgrund — om Språkpolisens historia
  • Några viktiga årtal för språkpolisen
 • Om lagars stiftande
 • Språkpolisen och samhället
  • Språkpolisens funktion
  • Good Cop — Lågeffektivt bemötande
  • Bad Cop — Tuffa tag
  • Internutredningen
  • Uniform och utrustning
 • Brottslighet
  • Lite om brottslingar
  • Olika typer av brottslighet
 • Tyngre kriminalitet
  • De och dem
  • Sin och hans/hennes
  • Särskrivning
  • Var och vart
  • Engelskt språkinflytande
  • Syftningsfel
  • Missbruk av parantes
 • Lättare förbrytelser
  • Chans, när man menar risk
  • Knappt, nästan och drygt
  • Tack vare och på ggrund av
  • Dubbelsupinum
  • Dubbelimperativ
  • -s på presens particip
  • Senaste eller sista
  • Sedan när började
  • Mellan till
  • Höra till en av dem
  • Såväl och
  • Både men också
  • Komma till bukt med
  • Mindre och färre
  • Dagis
  • Både och
  • "Lämna" i betydelsen "ge sig av"
  • Niande
  • En slags och ett sorts
  • Bli varse om
  • Utlämna eller utelämna
  • "Han" som objekt
  • Obegripligt "s" på fullt fungerande subjunktioner
  • Vart istället för blev
  • Våran och eran
  • Interjuv
  • "Och" istället för "att"
  • Tjäna istället för spara
  • "Kommer" utan "att"
  • Eftersom att
  • Stavningen av loser
  • Pga av
  • Uttalet av "egentligen" och "ordentligt"
  • Ju och desto
  • Jätteliten
  • Svenskalärare
  • Större än dig
  • Spendera tid
  • Felaktig sexusböjning
  • Felanvändning av "björntjänst"
  • Situationstecken
  • Obefogade partikelverb
  • Innan eller före
  • Bestämd form efter "denna"
  • Ta självmord
  • Luciasången
  • Själv eller ensam
  • Välkommen eller välkomna
  • Stavningen av te
  • Uttal av -or
  • Inleda mening med konjukation
 • Några lagändringar
  • Kommatering
  • Stavning
  • Pronomen
 • Slutord
 • Nägra ord från Sara Lövestam