Individer, grupper och ledarskap i projekt

Tomas Jansson, Lennart Ljung

Publisher: Studentlitteratur, 2016, 290 pages

ISBN: 978-91-44-06807-7

Keywords: Project Management

Last modified: Nov. 30, 2017, 2:43 p.m.

Att arbeta i projektform har i många organisationer blivit ett vanligt arbetssätt. Att kunna samarbeta med människor från andra delar av organisationen, med olika kompetenser, mål och förutsättningar har därför blivit en viktig framgångsfaktor.

Litteratur om hur människor i samarbete fungerar brukar inte ha projekt och tillfälliga arbetsgrupper som utgångspunkt. Detsamma gäller också för en stor del av forskningen om individer, grupper och ledarskap. Den här boken ändrar på det.

Med projektet som utgångspunkt beskrivs vad som händer i det första mötet med andra och hur samarbetsnormer och lärstilar skapar en gruppdynamik som leder gruppen framåt. Boken skapar förståelse för hur konflikter uppstår och hanteras samt ger perspektiv på spelet i mötet mellan olika människor. Vidare behandlas hur samarbete i arbetsgrupper förändras över tid, hur man gör för att kunna ta upp och reagera på varandras beteende och hur man leder andra. Texten illustreras med många exempelsituationer från verkligheten.

På bokens webbplats www.studentlitteratur.se/janssonochljung finns ett omfattande stödmaterial för lärare i form av övningar, lärarhandledning och alla bilderna från boken.

Utsedd till årets projektledarbok 2011.

 1. Individer och grupper i projekt: Är det något särskilt
  • Projekt och fasta linjeorganisationer
  • Projekt och process
  • Projekt och mål
  • I resten av boken
 2. Mötas i projekt: ytliga relationer
  • Klart på fyra sekunder
  • Attribution: söka orsaken
  • Yttre eller inre, stabilt eller tillfälligt
  • När attributionsprocessen leder fel
  • Kan man bedöma andra
  • Påverka andras intryck av dig själv
  • Första intrycken betyder mycket i projekt
 3. Inför nya uppgifter: olika stilar
  • Erfarenheter och lärande
  • Lärstilar: Olika sätt att ta sig an något nytt
  • Individuella favoritlärstilar
  • Vad lärstilar betyder i projekt
 4. Drivkrafter och projekt
  • Drivkrafter på olika nivåer
  • Yttre faktorer styr oss
  • Inre motivation driver oss
  • Om mål som drivkraft
  • Flow: att ryckas med
  • Drivkrafter i projekt
 5. Grupper och gruppnormer
  • Att forma en självbild
  • Samhörighet genom att höra till en grupp
  • Samhörighet och motivation i projekt
  • Beteendenormer utvecklas i arbetsgrupper
  • Beteendenormer i projekt
 6. Spontana grupproller: Styrka och förbannelse
  • Funktioner i en arbetsgrupp
  • Roller i arbetsgrupper
  • Modell för roller: Team Management Skills
  • Modell för roller: Belbin Team Roles
  • Team Management Skills eller Belbin Team Roles
  • Kritik mot teamroller och favoritroller
  • Grupproller i projekt
 7. Konflikter och energiläckage
  • Konflikter på flera nivåer samtidigt
  • Upptrappningens mekanik: från sak till självbild
  • Vanliga konfliktmönster i projekt
  • Heta och kalla konfliktförlopp
  • Vad styr oss i konflikter
  • Konflikter och konfliktlösning i projekt
 8. Att observera: en väg mot ledarskap
  • Att välja hur man säger
  • Kroppsspråk
  • Interaktionen i rummet
  • Ta beslut i en arbetsgrupp
  • Träna dig i att observera
 9. Arbetsgruppens livscykel
  • Fyra faser efter varandra
  • Och gruppens avveckling
  • Hur ser faserna ut i praktiken
  • Hur lång tid tar grupputveckling
  • Lösliga grupper och delar av grupper
  • Varför grupper utvecklas
  • Grupputveckling i projekt
 10. Utveckla sig själv och andra: verktyg
  • Johari fönster: våra fönster mot omvärlden
  • Minska ditt blinda fält
  • Jag-budskap: ditt beteende, mitt problem
  • Återkoppling i projekt
  • Aktiv lyssning: syssla med att lyssna
 11. Ledarskap och ledarskap i projekt
  • Född till ledare
  • Vad ska ledare vara bra på
  • Vad är bästa ledarbeteendet
  • Olika ledarbeteende i olika situationer
  • Leda till stordåd
  • Känslor och ledarskap
  • Leda projekt är annorlunda
 12. Avslutning
 • Författarpresentation
 • Litteraturlista

Reviews

Individer, grupper och ledarskap i projekt

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: Oct. 27, 2019, 10:44 a.m.

A typical Swedish book about project management, without any surprises or revelations.

An OK book, but nothing I would put forward as recommended reading.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required