Juridik 4th Ed.

Civilrätt, Straffrätt, Processrätt

Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina H. Persson, Marcus Radetzki, Josef Zila

Publisher: Sanoma Utbildning, 2017, 625 pages

ISBN: 978-91-523-4623-5

Keywords: Legal

Last modified: April 23, 2019, 8:48 a.m.

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt omfattar alla områden som normalt ingår i grundläggande juridiska kurser. Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och proicessrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. De olika kapitlen har grupperats i avdelningar, inom vilka det har eftersträvats att samla regler med sakligt samband; Juridik, Familj, Avtal, Näring, Fordran, Ersättning, Straff och Process.

En strävan utöver att underlätta inlärningen av diverse konkreta regler är att Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt även ska kunna ge en förståelse för vad juridik är. Boken innehåller därför förhållandevis omfattande avsnitt om rättskällor och juridisk metod samt återkommande rättstillämpningsexempel.

Bland nyheterna i denna fjärde upplaga märks bl.a. lagen om skuldsanering för företagare, de nya förenklade reglerna om ekonomiska föreningar samt ändrade regler avseende aktiva åtgärder och tidsbegränsade visstidsanställningar i arbetsrätten.

Till denna bok finns en övningsbok Juridik - Övningar, Rättsfall, Tentamen samt en ordbok: Juridik - ord och begrepp.

 • Juridik
  1. Rättsordningen
  2. Rättskällorna
  3. Rättstillämpning
 • Familj
  1. Personrätt
  2. Äktenskapsrätt
  3. Samborätt
  4. Barnrätt
  5. Arvs- och testamentsrätt
 • Avtal
  1. Introduktion till avtalsrätten
  2. Allmän avtalsrätt
  3. Köprätt
  4. Andra äganderättsförvärv
  5. Nyttjanderätt
  6. Tjänster
 • Näring
  1. Associationsrätt
  2. Arbetsrätt
  3. Immaterialrätt
  4. Marknadsrätt
 • Fordran
  1. Fordringsrätt
  2. Säkerhetsrätt
  3. Insolvensrätt
 • Ersättning
  1. Skadeståndsrätt
  2. Försäkringsrätt
 • Straff
  1. Introduktion till straffrätten
  2. Straffrättsliga grundprinciper
  3. Straffansvarsgrunder
  4. De straffrättsliga påföljderna
  5. De enskilda brotten (brottskatalogen)
 • Process
  1. Introduktion till processrätten
  2. Civilprocess
  3. Straffprocess

Reviews

Juridik

Reviewed by Roland Buresund

Very Good ******** (8 out of 10)

Last modified: Oct. 9, 2019, 2:17 a.m.

A very good reference book on different areas in Swedish law. It is easy to read if you know anything about law and has great references. 

It is not something that you read from cover-to-cover, but used as a reference or just a random check, it is well worth its price.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required