Konsult i Organisation

Anders Risling

Publisher: Natur och Kultur, 1987, 250 pages

ISBN: 91-27-01679-X

Keywords: Consulting

Last modified: Aug. 7, 2007, 10:16 a.m.

Detta är en bok för blivande organisationskonsulter. Den är skriven ifrån ett svenskt perspektiv och författaren delar med sig av egna och andras erfarenheter av det mycket skiftande arbetet som konsult inom svenskt arbetsliv. Boken är både praktiskt och teoretiskt inriktad.

En ny typ av organisation, kunskapsföretag och adhocratier, växer fram i dagens samhälle. Viktiga avsnitt i boken beskriver hur man som konsult kan intervenera i denna typ av företag för att bidra till deras utveckling.

 • Konsultationens inbyggda svårigheter
  • Strategi eller kommunikation?
  • När konsulten blir indragen i problemet
  • När konsultens problem blir lösningen
  • Bokens syfte
 • Huvudargumenten för konsultationen
  • Det kunskapsteoretiska argumentet
  • Det organisationsteoretiska argumentet
  • Det meningsskapande och förtydligande argumentet
 • Den fria och öppna dialogen
  • Att ta ansvar och testa sina funderingar
  • Teori-i-praktik
  • Modell I
  • Modell II
  • Att lära att lära
  • En konferens om utveckling
  • Hur man skapar en fri och öppen dialog
  • Teser om konsultation
 • Den medvetna konsultationen
  • Den machiavelliska principen
  • Konsult som en profession
  • Om behovet av rationalitet
  • En skapande rationalitet
   • Ramdefinition
   • Det ömsesidiga ansvaret
   • Den cykliska processen
  • Konsulten som "mätinstrument"
  • Att göra data verkliga
  • Upphäva polariseringen mellan process och struktur
  • Strategi-i-praktiekn del 1
 • Konsultationens teori
  • Kurs eller organisationsutveckling?
  • Om behovet av en relevant teori
  • Strategi-i-praktiken del 2
 • Organisatorisk kompetens
  • Livs- och systemsfärens utvecklingsprocesser
  • Organisatorisk inlärning
  • Organisatorisk regression
  • Jämförelse mellan organisatorisk inlärning ocg regression
  • Habermas teori om kommunikativ kompetens
  • Strategi-i-praktiken del 3
  • Den inneboende utvecklingslogiken
  • Tre organisatoriska utvecklingsstadier
  • Strategi-i-praktiken del 4
  • En belysande episod under arbetskonferensen
 • Den organisatoriska kompetensens uttrycksformer
  • Byråkratin
  • Företaget
  • Adhocration
  • Exempel på organisatorisk regression i en Adhocrati
 • Att utveckla organisatorisk kompetens för en Adhocrati
  • Olika kommunikationsmodeller
  • Det förvirrade sammanträdet
  • Kommunikation = konstruktion av vardagsteorier
  • Det pressade läget
  • Om behovet av intuition
  • Om planering och att skapa möjligheter
  • Informationsöverflödets konsekvenser i Adhocratin
  • Hur skapa mening i en Adhocrati?
  • Några riktlinjer för Adhocratins konsultation
 • Utkast till interveneringsteori
  • Den överraskandce öppningen
  • Hur goda rekommendationer blir problem
  • Att finna det rätta tillfället
  • Gräv där du står
  • Konsultens tolkningar
  • "Ge inte konsulten mer information än han kan hantera"
  • Områden för konsultation
  • Systemutveckling
  • Grupputveckling eller inte?
  • Grupputveckling
   1. En djup förankring och ett mycket tydligt kontrakt
   2. Noggrann kartläggning av de enskilda personernas levnadsbakgrund
   3. Observationer av arbetsgruppen i det naturliga arbetet
   4. Fastställa ett kontrakt
   5. Kontinuitet
   6. Tydliga gränser
   7. Konsultens gränsroll
   8. Den känsloladdade händelsen
  • Relationer eller omvärldsplanering?
  • Avvägningen mellan system- och grupputvecklingsmetoder
 • Organisationsteori-i-praktiken
  • Den frånvarande chefen
  • Konsulten som aktionsforskare
  • Bokens centrala tes
  • Konsultenstolkningar och råd
  • Den konsultativa teorikonstruktionen

Reviews

Konsult i Organisation

Reviewed by Roland Buresund

Excrement * (1 out of 10)

Last modified: July 25, 2007, 10:03 a.m.

Sigh, why do some people need to prove their incompetence?

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required