Konsulthandboken 2nd Ed.

Andreas Lindberg

Publisher: Svenska, 1998, 217 pages

ISBN: 91-7738-476-8

Keywords: Consulting

Last modified: Aug. 7, 2007, 9:03 a.m.

En riktig klokbok. Det omdömet fick Konsulthandboken när den kom ut första gången 1982. Den bok du nu håller i handen är en helt och hållet omarbetad version. Och med åren har den blivit annu lite klokare.

Tiderna för konsulter har förändrats positivt och yrkeskåren växer så det knakar — den omfattar idag över 100 000 konsulter! Och Konsulthandboken, en handbok i ordets rätta bemärkelse, vänder sig till dem alla. Här finns allt, stort som smått: vad man skall tänka på innan man startar sin konsultverksamhet, när man har startat och när man vill utveckla företaget; finansiering, redovisning, första kontakten, offertteknik, uppdragsbeskrivning, debitering, marknadsföring, etik och moral… Och mycket mer.

Detta är en grundlig, pedagogisk bok som dessutom är trevligt skriven. Den kan läsas i ett svep men även med fördel användas som uppslagsbok. Eller lärobok. Kort sagt, den enda svenska kompletta handboken i konsten att vara konsult — såväl för den oerfarne som den etablerade.

 1. Vad är en konsult
  • Definitionen av konsulten
   • Exempel på konsulter
  • Konsultens arbetsuppgifter
  • Vad krävs för att bli konsult?
  • Konsultbranschen
   • Konsultföretag i Sverige
  • Branschföreningar
   • Certifieringar
 2. Arbeta som konsult
  • Kompetens och egenskaper
   • Arbeta mycket och tjäna lite
  • Göra ett gott arbete
  • Informationskällor
  • Utvecklas som konsult
  • Spetskompetenser
   • Kvalitetssystem
   • Reenginering
   • Kaizen
   • Benchmarking
   • Lärande organisation
   • Rekrytering och outplacement
 3. Konsultuppdraget
  • Konsultuppdragets faser
  • Första kontakten
  • Förundersökning
  • Uppdragsbeskrivningen
  • Offert
   • Kommentarer till offerttekniken
  • Diagnos
   • Faktainsamling och analys
   • Alternativa förslag
  • Åtgärdsförslag
   • Rapport
   • Presentationen
  • Genomförande
  • Uppföljning
 4. Starta konsultföretag
  • Passar jag som konsult?
  • Att tänka på innan man startar
   • Åtgärder före start
   • När du har startat
  • Det första uppdraget
   • Inför det första uppdraget
  • Den första tiden
  • Finansiering
 5. Driva konsultföretag
  • Organisation
  • Hjälpmedel
  • Interna rutiner
  • Registrering av konsultarbetet
  • Redovisning
  • Arkiv
  • Vanliga fallgropar
   • För låg debiteringsnorm
   • Undersysselsättning eller för snabb expansion
   • Svag finansiering inga reserver
   • Bristande sakkunskap och låg kapacitet
   • Överdrivna löften och skrytsamhet
   • Att hantera likviditetskriser
   • Att få in utestående fordringar
 6. Leda och utveckla konsultföretag
  • Styrning och ledning
  • Humankapitalet
  • Delegering och ansvar
  • Rekrytera rätt medarbetare
   • Karaktärsegenskaper
  • Dotter- och systerbolag
  • Delägarskap, vinstandelar
   • Att bevara kompetensen i företaget
 7. Sälja konsulttjänster
  • Debitering
   • Priset för konsultinsatsen
   • Debiteringsproblem
   • Ekonomi och lönsamhet
   • Förutsättningar för marknadsföring
  • Olika konkurrensmedel
  • Direkt marknadsföring
   • Personlig försäljning
   • Annonsering
   • Telemarketing
   • Direktreklam
  • Indirekt marknadsföring
   • PR-åtgärder
   • Kundtidning och nyhetsbrev
   • Egna kurser och seminarier
   • Föredrag och framträdanden
   • Publicitet
   • Stipendier och tävlingar
   • Universitets- och högskolekontakter
   • Matriklar och kataloger
   • Medlemskap i branschorganisationer med mera
  • Kundbesöket
   • Förberedelser
   • Genomförande
   • Uppträdande
   • Uppföljning
  • Internationalisering
 8. Köpa konsulttjänster
  • Välja och anlita konsulter
  • Förberedelse
  • Konsultkontakten
  • Olika typer av konsultföretag
  • Referensgivare och kontaktkällor
  • Referenser och omdömen
  • Orienterande samtal
  • Offert
  • Bedömning av konsultföretag och offerter
   • Kompetens
   • Erfarenhet
   • Pålitlighet
   • Analysförmåga och alternativ
   • Motivation
   • Tillämpning och genomförande
   • Kostnader i relation till förväntade resultat
  • Uppdragsbeskrivningen
 9. Ansvar och etik
  • Konsultens ansvar
  • Inför vem har konsulten ansvar?
  • Etiska grundregler
  • Styrelseuppdrag i kundföretaget
  • Konsulten och privatlivet
  • Konsultsjukdomar
 10. Framtid och utveckling
  • Konsultutbildning
  • Utveckling och utbildning
   • Mentorskap
   • Integration
   • Främmande och riskfyllda rörelsegrenar
  • Framtiden för konsulter
 • Bilagor
  • 1a Exempel på en uppdragsbeskrivning
  • 1b Anvisningar och kommentarer till kontraktsormuläret
  • 1c Uppdragsbekräftelse
  • 2 Allänna bestämmelser SAMC
  • 3 Etiska regler SAMC
  • 4 Etiska regler ESK
  • 5 Etiska regler HRK
  • 6 Hedersregler för PR-branschen
  • 7 Internationella regler för PR-yrket
  • 8 Uppföranderegler för utövare av PR-yrket

Reviews

Konsulthandboken

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: July 18, 2007, 8:37 a.m.

For being a Swedish book filled with platitudes, it is OK, as there doesn't exist any competition.

Truth to tell, there does exist valuable information between the platitudes, but be aware that it is only talking about management consultancy, so if you're not into this, skip it.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required