Långsiktsplanering

Praktikers syn på problematiken inom mindre och medelstora industriföretag

Sven-Olof Arlebäck

Publisher: Studentlitteratur, 1986, 244 pages

ISBN: 91-44-40321-6

Keywords: Strategy

Last modified: Aug. 7, 2021, 3:35 p.m.

I denna bok behandlas långsiktsplanering (LSP) inom mindre och medelstora industriföretag, vilket författaren genom sin konsultverksamhet har stor erfarenhet av. Han beskriver och motiverar LSP-projektets olika delar stegvis med utgångspunkt från praktiskt arbete i företag. För den egna företagaren finns flera kontrollistor som hjälper honom att avgöra om, och i så fall hur, momenten i ett LSP-projekt skall läggas upp och genomföras, i det egna företaget.

Genom bokens praktiska utgångspunkt är den avsedd för såväl universitet, högskolor, ekonomiska specialkurser, kvalificerad företagsutbildning som för företagare och budgetansvariga i mindre och medelstora företag.

 • Del I: LSP — projektets uppläggning
  1. Inledning
   • Bakgrund
   • Fördelar
   • Syfte
   • Avgränsning
   • Disposition
  2. Föreställningsram
   • Miljäavkänning
   • Särpräglad kompetens och strategiskt läge
   • Syfte och mål
   • Planeringen som styrinstrument
   • Sammanfattning
  3. LSP-projektets upplähhning och genomförande
   • Allmänna förutsättningar
   • Projektorganisation
   • Experturval
   • Expertutnyttjande
   • Arbetsmetodik
   • Återföring
   • Dokumentation
   • Långsiktsplanens mål och innehåll
 • Del II: — Projektets genomförande
  1. Nulägesbeskrivning
   • Syfte
   • Disposition
   • Arbetsmetod
   • Arbetsmiljö
    • Allmämiljön
    • Sektormiljön
    • Produktmiljön
   • Företagsstruktur
    • Mål
    • Strategier
    • Resurser
    • Styrsystem
   • Historik
    • Ekonomisk bedömning
    • Väsentligare och/eller mer kritiska händelser
   • Starka och svaga sidor
   • Avslutning
  2. Miljöprognoser
   • Syfte
   • Disposition
   • Prognostekniker
    • Brain-storming
    • Hearing
    • Scenarioskrivning
    • Grundmetoden
    • Analogimetoden
    • Teknikbehovet
   • Arbetsmiljön
    • Sektormiljön
    • Produktmiljön
   • Aktionsmiljö
    • Produktmiljöer
    • Sektormiljöer
    • Allmänmiljöer
   • Utblick
   • Kompetensprofil
   • Avslutning
  3. Strukturplan
   • Syfte
   • Disposition
   • Framtagning av strukturplanen
   • Särpräglad kompetens
   • Strategiskt läge
   • Mål
    • Kvantitativa mål
    • Kvalitativa mål
    • Målinslag i LSP-processen
    • Restriktioner
   • Strategier
    • Strategibegrepper
    • Strategiinnehåll
    • Strategiformulerandet
    • Strategiutvärdering
    • Osäkerhet och risk
    • Sammanfattning
   • Resurser
    • Materiella resurser
    • Immateriella resurser
    • Sammanfattning
   • Styrsystem
    • Budgets
    • Investeringskalkyler
    • Redovisning och prestationsrapporter
    • Organisatoriska hjälpmedel
    • Sammanfattning
   • Avslutning
  4. Aktionsprogram
   • Syfte
   • Aktionsprogrammets framtagande
   • Disposition
   • Etappmål
   • Delstrategier
   • Resursanpassning
    • Investeringsprogram
    • FoU-program
    • Organisationsprogram
    • Finansieringsprogram
    • Styrsystemprogram
    • Sammanfattning
   • Avslutning
  5. Framskrivning, revisio och förnyelse
   • Syfte
   • Disposition
   • Begreppsbestämning
   • Periodisk framskrivning
   • Mellanperiodiska revisioner
   • Periodisk förnyelse
   • Avslutning
 • Slutord
 • Appendix
 • Definitioner
 • Två sätt att illustrera långsiktsplanering
 • Litteratur

Reviews

Långsiktsplanering

Reviewed by Roland Buresund

Disappointing *** (3 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:02 p.m.

You would have thought that with such a title, it would address strategy, but no, its about project management. Ignore it, and you'll be happier.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required