Myter om IT

Rapport 94

Bengt-Arne Vedin

Publisher: Teldok, 1995, 104 pages

ISBN: ISSN0281-8574

Keywords: Information Systems

Last modified: July 18, 2021, 2:51 p.m.

TELDOK är "styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation av tidig användning av teleanknutna informationssystem", främst IT-användning i arbetslivet. TELDOK bidrar till: dokumentation; publicering och spridning (i förekommande fall översöättning); samt studieresor och konferenser.

Hittills har TELDOK finansierat, publicerat och distribuerat mer än 150 rapporter, i flera skriftserier, som beskriver, och/eler ger bakgrund till tidig användning av ny informationsteknik, tele- och dataprodukter och -tjänster.

 • Myter i sammanfattning
 • System bakom myter
  • Flera bilder, definitioner i konflikt?
  • Mytens Dagobert är långt ifrån sanningen
  • Maktens behov — och andra mekanismer
  • Flera nivåer, olika komplexitet
  • Of memes and men
  • "Avstånd" är "bra"
 • Myt #1 Vi kan spara tid, vi kan spara pengar, vi kan spara miljön — vi kan telependla istället för att resa!
 • Myt #2 Ju mer information, desto bättre!
 • Myt #3 Optiska fibrer ska' de' va' — MÅSTE de' va'
 • Myt #4 Det går att ha gränskontroll på bitspassage
 • Myt #5 Man måste dras med *#21#
 • Myt #6 Vi behöver inte tänka, AI och expertsystem tar över
 • Myt #7 Bildmöten är alltid dyra, svåra att arrangera — kräver jätteli bandbredd
 • Myt #8 Telesystemen är tröga och oföränderliga
 • Myt #9 Samhället blir papperslöst
 • Myt #10 Fabrikerna blir helautomatiska, helt utan personal
 • Myt #11 Investeringarna har minskat kraftigt
 • Myt #12 Ge mig många täta data och ALLT kan beräknas
 • Mty #13 Vi har inträtt i informationssamhället!
 • Myt #14 Minitel har varit — och är — en stor succé
 • Myt #15 Informationens infrastruktuir är som vägar och järnvägar
 • Myter, memer — människobild?
  • Underliggande motivkretsar?
  • Memomerna är få och generella
  • I vems intresse
  • Slutsatser — om människobilden?
 • Publikationer från TELDOK sedan 1990

Reviews

Myter om IT

Reviewed by Roland Buresund

Bad ** (2 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:16 a.m.

Old bullshit. Wastebasket material.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required