Nationalekonomi

Björn Elsässer

Publisher: Natur och Kultur, 1977, 160 pages

ISBN: 91-27-00318-3

Keywords: Macroeconomics

Last modified: July 29, 2021, 10:13 p.m.

Vad betyder egentligen nationalprodukt, bytesbalans, valutaorm och inflationsgap? Här ges en bakgrund till dessa och många andra begrepp vi så ofta hör i den ekonomiska debatten. Vi får en inblick i de problem som nationalekonomerna sysslar med.

 • Samhället och resursfördelningen
  • Knapphetsproblemet
  • Vad, hur och för vem?
  • Vad innebär en lösning av resursfördelningsproblemen?
  • Ekonomiska system
 • Planhushållning och marknadshushållning
  • Planhushållning
  • Planhushållning med priser
  • Marknadshushållning
  • Marknadshushållningens brister
  • Sambandet mellan marknadshushållning och välfärdsfördelning
 • Ekonomiska system
 • Planhushållning i Sovjetunionen
  • Priser och marknader i Sovjetunionen
  • Löner och incitament
  • Produktionssystemet
  • Ekonomiska reformer i Sovjetunionen och andra östländer
 • Marknaderna i Sverige
  • Marknadsformer
  • Marknadsformerna i det svenska näringslivet
  • Det svenska näringslivets effektivitet
 • Den offentliga sektorn i Sverige
  • Offentlig konsumtion och offentliga investeringar
  • Skatternas samhällsekonomiska betydelse
  • Budgetprocessen
  • Offentliga företag
  • Ekonomisk politik
  • Den offentliga sektorns tillväxt
 • Samhällsekonomi och företagsekonomi
  • Vad är samhällskonomisk lönsamhet?
  • Företagsekonomisk contra samhällsekonomisk lönsamhet inom transportsektorn
 • Välstånd och nationalprodukt
  • Nationalprodukten
  • Nationalproduktens användning
  • Nationalinkomsten
  • BNP och levnadsstandarden
  • Inkomstfördelningen
 • Pengar och kredit
  • Vad är pengar?
  • Kreditmarknaden
  • Kreditmarknadens instutitioner
 • Sysselsättning och konjukturer
  • Vad är arbetslöshet?
  • Arbetslöshet och konjuktursvängningar
  • Planhushållning och arbetslöshet
  • Hur skall arbetslösheten bekämpas?
 • Penningvärde och inflation
  • Inflationens verkningar
  • Inflationens orsaker
  • Hur skall inflationen stoppas?
  • Konflikten mellan full sysselsättning och stabilt penningvärde
 • Den yttre balansen
  • Valutor och betalningsbalans
  • Utbud och efterfrågan på valutor
  • Efterkrigstidens valutasystem
  • Fasta contra fria växelkurser
 • Resursfördelning i en öppen ekonomi
  • Är utrikeshandel lönsamt?
  • Tullar och andra handelshinder
  • Den svenska jordbrukspolitiken
  • Kapitalrörelse och migration
  • U-hjälpens ekonomiska innebörd
 • Ekonomisk tillväxt och dess orsaker
  • Tillväxt i Sverige och i utlandet
  • Tillväxtens orsaker
  • Tillväxtpolitik
  • Det ekonomiska systemets betydelse
  • Hur stor blir tillväxten under de närmaste åren?
 • Skall vi ha nolltillväxt?
  • Tillväxtens för- och nackdelar
  • Tillväxt och strukturomvandling
  • Tillväxt och miljöförstörin
  • Tillväxten och de knappa naturtillgångarna
  • U-landsproblemet

Reviews

Nationalekonomi

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:16 a.m.

Overview of national economics.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required