Norstedts Affärsordbok 6 Språk

Engelska Tyska Franska Spanska Italienska

Lars Malmström, Roy Fox, Rolf Meyer, Jacques Mangold, Joaquin Masoliver, Blanca Aquirre Beltrán, Johan Falk, Gabriella Berglund

Publisher: Norstedts, 1992, 957 pages

ISBN: 91-1-915702-9

Keywords: International Enterprise, Language

Last modified: March 17, 2021, 10:28 p.m.

En ordbok för internationella affärer

Språk kan användas som konkurrensmedel på den internationella marknaden. En väl genomförd affär kräver förberedelser på många plan. Något som ofta försummas är just den språkliga och kulturella sidan.

Nordstedts affärsordbok vänder sig till alla som har internationella affärskontakter. Ordboken erbjuder ett funktionellt ordförråd för olika affärssituationer på sex språk: svenska, engelska, tyska, franska, spanska och italienska.

Varje språk behandlas i en seprat del av boken. I varje del finns ett avsnitt från svenska till det främmande språket och ett från det främmande språket till svenska.

 • Del A: svenska-engelska
  1. Funktionsuttryck
   1. Skriva telefax, korta brev och meddelanden
   2. Telefonsamtal
   3. Sociala kontakter
   4. Föredragningar och presentationer
   5. Visning och demonstration
   6. Sammanträden och möten
  2. Information om Sverige
   1. Utbildning
   2. Sociala förmåner, skatter, etc.
   3. Svenska institutioner, myndigheter etc.
   4. Svensak begrepp (mat etc.)
  3. Affärsordfält
   1. Order och leverans
   2. Betalningar, försäkringar, bank- och finanstjänster
   3. Affärsdokument och affärshandlingar
   4. Redovisning
   5. Företagstyper, befattningar, branscher
   6. Arbetsmarknad och personal
   7. Avtal och kontrakt
   8. Mässor och utställningar
  4. Europeiskt samarbete
   1. Förkortningar
   2. Institutioner, institut och kommittéer inom EG
   3. Handel och regleringar
  5. Miljö
  6. Förkortningar, symboler och tecken
   1. Förkortningar
   2. Symboler och tecken
   3. Kvantitet, vikt, mått och mängd
 • Del B: engelska-svenska
  1. Datorer och ordbehandling
  2. Sammanhängande alfabetisk ordlista — affärsordfält, europeiskt samarbete, miljö
 • Del A: svenska-tyska
  1. Funktionsuttryck
   1. Skriva telefax, korta brev och meddelanden
   2. Telefonsamtal
   3. Sociala kontakter
   4. Föredragningar och presentationer
   5. Visning och demonstration
   6. Sammanträden och möten
  2. Information om Sverige
   1. Utbildning
   2. Sociala förmåner, skatter, etc.
   3. Svenska institutioner, myndigheter etc.
   4. Svensak begrepp (mat etc.)
  3. Affärsordfält
   1. Order och leverans
   2. Betalningar, försäkringar, bank- och finanstjänster
   3. Affärsdokument och affärshandlingar
   4. Redovisning
   5. Företagstyper, befattningar, branscher
   6. Arbetsmarknad och personal
   7. Avtal och kontrakt
   8. Mässor och utställningar
  4. Europeiskt samarbete
   1. Förkortningar
   2. Institutioner, institut och kommittéer inom EG
   3. Handel och regleringar
  5. Miljö
  6. Förkortningar, symboler och tecken
   1. Förkortningar
   2. Symboler och tecken
   3. Kvantitet, vikt, mått och mängd
 • Del B: tyska-svenska
  1. Datorer och ordbehandling
  2. Sammanhängande alfabetisk ordlista — affärsordfält, europeiskt samarbete, miljö
 • Del A: svenska-franska
  1. Funktionsuttryck
   1. Skriva telefax, korta brev och meddelanden
   2. Telefonsamtal
   3. Sociala kontakter
   4. Föredragningar och presentationer
   5. Visning och demonstration
   6. Sammanträden och möten
  2. Information om Sverige
   1. Utbildning
   2. Sociala förmåner, skatter, etc.
   3. Svenska institutioner, myndigheter etc.
   4. Svensak begrepp (mat etc.)
  3. Affärsordfält
   1. Order och leverans
   2. Betalningar, försäkringar, bank- och finanstjänster
   3. Affärsdokument och affärshandlingar
   4. Redovisning
   5. Företagstyper, befattningar, branscher
   6. Arbetsmarknad och personal
   7. Avtal och kontrakt
   8. Mässor och utställningar
  4. Europeiskt samarbete
   1. Förkortningar
   2. Institutioner, institut och kommittéer inom EG
   3. Handel och regleringar
  5. Miljö
  6. Förkortningar, symboler och tecken
   1. Förkortningar
   2. Symboler och tecken
   3. Kvantitet, vikt, mått och mängd
 • Del B: franska-svenska
  1. Datorer och ordbehandling
  2. Sammanhängande alfabetisk ordlista — affärsordfält, europeiskt samarbete, miljö
 • Del A: svenska-spanska
  1. Funktionsuttryck
   1. Skriva telefax, korta brev och meddelanden
   2. Telefonsamtal
   3. Sociala kontakter
   4. Föredragningar och presentationer
   5. Visning och demonstration
   6. Sammanträden och möten
  2. Information om Sverige
   1. Utbildning
   2. Sociala förmåner, skatter, etc.
   3. Svenska institutioner, myndigheter etc.
   4. Svensak begrepp (mat etc.)
  3. Affärsordfält
   1. Order och leverans
   2. Betalningar, försäkringar, bank- och finanstjänster
   3. Affärsdokument och affärshandlingar
   4. Redovisning
   5. Företagstyper, befattningar, branscher
   6. Arbetsmarknad och personal
   7. Avtal och kontrakt
   8. Mässor och utställningar
  4. Europeiskt samarbete
   1. Förkortningar
   2. Institutioner, institut och kommittéer inom EG
   3. Handel och regleringar
  5. Miljö
  6. Förkortningar, symboler och tecken
   1. Förkortningar
   2. Symboler och tecken
   3. Kvantitet, vikt, mått och mängd
 • Del B: spanska-svenska
  1. Datorer och ordbehandling
  2. Sammanhängande alfabetisk ordlista — affärsordfält, europeiskt samarbete, miljö
 • Del A: svenska-iatlienska
  1. Funktionsuttryck
   1. Skriva telefax, korta brev och meddelanden
   2. Telefonsamtal
   3. Sociala kontakter
   4. Föredragningar och presentationer
   5. Visning och demonstration
   6. Sammanträden och möten
  2. Information om Sverige
   1. Utbildning
   2. Sociala förmåner, skatter, etc.
   3. Svenska institutioner, myndigheter etc.
   4. Svensak begrepp (mat etc.)
  3. Affärsordfält
   1. Order och leverans
   2. Betalningar, försäkringar, bank- och finanstjänster
   3. Affärsdokument och affärshandlingar
   4. Redovisning
   5. Företagstyper, befattningar, branscher
   6. Arbetsmarknad och personal
   7. Avtal och kontrakt
   8. Mässor och utställningar
  4. Europeiskt samarbete
   1. Förkortningar
   2. Institutioner, institut och kommittéer inom EG
   3. Handel och regleringar
  5. Miljö
  6. Förkortningar, symboler och tecken
   1. Förkortningar
   2. Symboler och tecken
   3. Kvantitet, vikt, mått och mängd
 • Del B: italienska-svenska
  1. Datorer och ordbehandling
  2. Sammanhängande alfabetisk ordlista — affärsordfält, europeiskt samarbete, miljö

Reviews

Norstedts Affärsordbok 6 Språk

Reviewed by Roland Buresund

Excellent ********** (10 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:02 p.m.

An excellent book, from a Swedish perspectice. Also allows you to better understand the different accounting systems as well.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required