Nyföretagar ABC

Starta eget guide för Stockholms Län

Geas Förlag

Publisher: Geas Förlag, 1999, 104 pages

ISBN: 82-435-0233-5

Keywords: Entrepreneurship

Last modified: June 16, 2019, noon

Har du planer på att starta eget företag?

 • Kap. 1: Praktiska råd
  • Affärsplan
  • Förslag till utformning av affärsplan
  • Möjliga fällor för nyföretagare
 • Kap. 2: Formalia
  • Registrering och val av företagsform
  • Företagsformer
  • Arbetsgivarregistrering
  • PRV (Patent- och registreringsverkets bolagsavdelning)
  • Mervärdesskatteregistrering
  • Skatt- och avgiftsanmälan
  • Försäkringar
  • Kronofogdemyndigheten
  • Postens flytthjälp för företag och organisationer
  • Anställda
  • Sjukpenning
  • Redovisningsplikt/revisionsplikt
  • Patent
  • Mönsterskydd
  • Varumärke / Firma
  • Godkännande av produkter för vidareförsäljning
  • Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)
  • Elsäkerhetsverket
  • Livsmedelsverket
  • Post- och Telestyrelsen (PTS)
  • Tullen
  • Branscher/verksamheter som kräver speciella tillstånd
  • Tillstånd för lokaler
  • Tillstånd för vissa branscher
  • Tillstånd inom vårdområdet
  • Alternativa driftsformer
  • Franchising för företagare
  • Näringslivets rådgivare
  • ALMI Företagspartner
  • Arbetsförmedlingen
  • Branschorganisationer
  • Exportrådet
  • Företagarnas Riskorganisation
  • Kommunernas näringslivssekreterare
  • Kooperativa utvecklingscentra (LKU)
  • Lunds Universitet
  • Nutek
  • Nyföretagarcenter
  • Patentbyrå
  • SmåFöretagsPlanerarna AB
  • Startlinjen
  • Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF)
  • Svenska Franchiseföreningen
  • SUFs Unga Uppfinnare
  • Svenska Uppfinnareföreningen
  • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
  • Näringslivets rådgivare lokalt i Stockholm
  • AckordsCentralen
  • Centrum för kvinnors företagande (CQF)
  • Stockholms Mark- och Lokaliseringsbolag AB
  • Utbildning
  • ALMI
  • Arbetsförmedlingarna
  • Företagargymnasium
  • Ung Företagssamhet
  • Lokaler/kontorsadministration
  • Etablering i ett kontorshotell
  • Kontors- och sekreterarservice
  • Administration
  • Personalservice och löneadministration
 • Kap. 3: Finansiering
  • Din låneansökan
  • Hur behåller man bankens samarbetsvilja?
  • Finansieringsformer
  • Almi Företagspartner
  • EU-bidrag
  • Företagarlån till kvinnor
  • Landsbygdsbidrag
  • Nedsättning av sociala avgifter
  • NUTEK, Teknikbaserad Affärsutveckling
  • Nyföretagarlån, ALMI
  • Projektråd, ALMI
  • Regionalt utvecklings lån/bidrag
  • Starta-Eget-Bidrag
  • Stiftelsen Innovationscentrum
  • Svensk-Norsk Industrifond (SNI)
  • Sysselsättningsbidrag
  • Tillfälligt stöd till småföretag
  • Trygghetsfonden, Starta-Eget-Bidrag
  • Trygghetsrådet, Starta-Eget-Bidrag
  • Trygghetsstiftelsen, Starta-Eget-Bidrag
  • Övriga finansieringsalternativ
  • Amerikansk factoring
  • Betalningsgaranti
  • Factoring
  • Försäkring
  • Kreditföreningar
  • Leasing
  • Venturefond
 • Kap. 4: EU-bidrag
  • EU:s strukturfondsprogram
  • Vilka strukturfondsprogram finns i Stockholm län
  • Mål 2, 3, 4, 5a, Skärgård 5b og 6
  • Adapt, Employment, Interreg II, Konver, Leader II, Pesca, Sme och Urban
 • Kap. 5: Förfallodagar, avgifter m.m.
  • Förfallodagar vad gäller olika skatter och avgifter m.m.
  • Skatter och avgifter i praktiken
  • Ny lag om betalning av skatter och avgifter fr.o.m. 1998
  • Skattekontosystemet
  • Förfallodagar (kategori 1 och kategori 2)
  • Redovisning på skattekontot
  • Ränta i skattekontosystemet
  • Betalningsskyldighet för skatter och avgifter
  • Förseningsavgift och skattetillägg
  • Anställdas hälsa, ersättningar och rättigheter
  • Viktiga Siffror och belopp
  • Priser och avgifter
  • Skatt
  • Beskattning av egen företagare
 • Kap. 6: Ekonomi och juridik
  • Måste eller bör man anlita en extern Redovisningsbyrå?
  • Hur väljer jag en bra redovisningsbyrå?
  • Revision/revisionsplikt
  • Inkasso
  • Hur väljer jag det bästa inkassoföretaget?
  • Factoring
  • Amerikansk factoring
  • Betalningsgaranti
  • Betalningsförmedling
  • Kreditupplysningar
  • Vad kan en jurist göra för ett nystartat företag?
 • Kap. 7: Försäkringar
  • Företagets skadeförsäkringar
  • Skadeförebyggande arbete
  • Försäkring för anställda
  • Arbetslöshetsförsäkring
  • Försäkring mot betungande sjuklöneutgifter
  • Räddningstjänst
  • Liv-, pensions-, och sjukförsäkringar
 • Kap. 8: Marknadsföring
  • Marknadsföring generellt - en enkel orientering
  • Behovet av din produkt - marknadsundersökning
  • Marknadsföringsplan
  • Reklambyråer
  • Tryckerier
  • Logotyp
  • Fasad/skylt
  • Annons
  • Försäljning
  • Säljstödsprogram
 • Kap. 9: Kommunikation
  • Telekommunikation
  • Kommunicera enklare med kunder och leverantörer
  • Skapa en bra lösning för kundtjänsten
  • Så här enkelt kan du komma åt databaser
  • Internet
  • Transport/post/paket
  • Budbil/taxi/varutaxi
  • Transportbolag
  • Posten
  • Import/export/förtullning/spedition
  • Tullkredit
  • Kostnadsfördelning mellan säljare och köpare - endast sjötransport
  • Kostnadsfördelning mellan säljare och köpare -alla transportsätt
  • Postens priser
 • Kap. 10: Investeringar och inköp
  • Allmänna inköpstips
  • Kontorsmöbler - nytt eller begagnat?
  • Tips för köp av datorutrustning
 • Kap. 11: Serviceföretaget
  • Kontorsservice - Företag
  • Rekrytering
  • Skydd av ditt företag
 • Kap. 12: Litteraturlista
  • Aktuell litteratur för nyföretagare
  • Adresser och telefonnummer
  • Aktuella internet, och e-post adresser
  • Sökordsregister

Reviews

Nyföretagar ABC

Reviewed by Roland Buresund

Bad ** (2 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:11 p.m.

A lot of ads. Very little information. Superficial.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required