Positivism & Marxism 4th Ed.

Sven-Eric Liedman, Ingvar Johansson

Publisher: Daidalos, 1993, 304 pages

ISBN: 91-86320-83-1

Keywords: History

Last modified: April 25, 2021, 6:01 p.m.

Vetenskapen är ett samhälleligt fenomen bland andra, och ur vetenskapshistoriskt synpunkt är det uppenbart att vetenskapen likt sådant som konst och litteratur låter sig epokindelas. Vetenskapen följer i olika länder under olika perioder olika tankemönster. Positivismen betraktar sådana mönster mer som vetenskapens förhistoria än dess egentliga historia. Den senare antas följa en rät utvecklingslinje baserad på en väl avgränsad Vetenskaplig Metod. Som framgår i den här boken är det här synsättet numera hårt kritiserat, och de flesta tror väl numera att vetenskapens vägar är betydligt krokigare än så. Boken vänder sig till alla som är intresserade av vad vetenskap är. Denna fråga berör inte enbart vetenskapsmännen själva. Vetenskapen genomsyrar hela vårt samhälle. Det ovetenskapliga framstår nästan som detsamma som det förkastliga. Det finns all anledning att skapa sig en bild av vetenskapens grundvalar. Vilken bild vi har påverkar i mångt och mycket vårt sätt att tänka och att handla. Bokens översikt över vetenskapsteoretiska problem och skolbildningar hoppas vi skall bidra till att fördjupa förståelsen av vetenskapen.

 • Förord
 • Ingvar Johansson. Positivismen
  • Anglosaxisk vetenskapsteori
  1. Positivismen
  2. Popper
  3. Kuhn och Feyerabend
  4. Wittgenstein m. fl.
  5. Hermeneutik, strukturalism m.m.
  6. Feminism, postmodernism och analytisk marxism
  • Noter
  • Vägledning i litteraturen
 • Sven-Eric Liedman: Marxismen
  1. Marxismen i allmänhet
   1. Några utmärkande drag
   2. Spänningsfältet mellan politik och teori
   3. Huvudteman i marxismen
   4. Marxismens delar
  2. Marxismens delar
   1. Presentation
   2. Kapitalet
   3. Historiematerialismen
   4. Den politiska teorin
   5. Världsbilden
   6. Kunskaps- och vetenskapsteoretiska teser
  3. Teorier som påverkat marxismen
   1. Arter av påverkan
   2. En kort översikt
   3. Strukturalismen
   4. Hermeneutiken
  4. Några marxistiska forskningsområden
   1. Exemplen
   2. Produktivkrafter och produktionsförhållanden: teknik och klasskamp
   3. Övergångarna feodalism - kapitalism - socialism
   4. Ideologi och vardag
   5. Materialism, realism: dialektik
   6. Avslutning: men vad är det då som marxisterna gör?
  5. Marxism under 80-talet: några exempel
   1. Habermas, upplysningsprojektet och naturen
   2. Heller, filosofin och de mänskliga rättigheterna
  • Noter
  • Vägledning i litteraturen
   1. Bibliografier över marxistisk litteratur
   2. Tidskrifter
   3. Marxismens historia
   4. Klassikerna
   5. Strukturalism och hermeneutik i allmänhet
   6. Några aktuella riktningar inom marxismen
   7. Exempel på aktuella forskningsområden
   8. Marxismen under 80-talet

Reviews

Positivism & Marxism

Reviewed by Roland Buresund

Excrement * (1 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:20 a.m.

The title had me confunded at first. Then I read the back-cover and was intrigued and decided to read it. Then I read it and discovered that it was indeed a bunch of old 1968-protesters that had made an academic career and never challenged the ideals of communism.

This is pure trash, with a high-level of science-talk and very unscientific conclusions in it. Wastebasket material or maybe it could heat the fireplace at my summer-cottage?

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required