Praktisk vetenskapsteori

Bertil Mårtensson, Tore Nilstun

Publisher: Studentlitteratur, 1988, 87 pages

ISBN: 91-44-25421-0

Keywords: Research

Last modified: May 1, 2019, 8:35 p.m.

Vetenskapsteoretiska argument används alltmer i diskussionen kring forskningens kvalitet och nytta. Syftet med Praktisk vetenskapsteori är att göra några av debattens förutsättningar och idéer allmänt tillgängliga.

Efter ett inledande avsnitt om vetenskapsteorins forskningsområden presenteras med åskådliga figurer en rad viktiga grundproblem och skolbildningar inom vetenskapsteorin. Därefter ges en översikt över kriterierna på en bra vetenskaplig rapport med exempel ur verkliga livet. För den som vill fördjupa sina kunskaper finns förslag till fortsatt läsning. Boken avslutas med pedagogiska repetitionsfrågor i form av ett korsord.

Denna lärobok i vetenskapsteori riktar sig till alla som arbeta med att planera, genomföra, rapportera och bedöma forskningsprojekt av olika slag.

 1. Utgångspunkter
  Tore Nilstun och Bertil Mårtensson
  1. Inledning
  2. Vetenskapsteorins forskningsområden
  3. Forskning och utvecklingsarbete (FoU)
  4. Är utredningar vetenskap?
 2. Vetenskap och verklighet
  Bertil Mårtensson
  1. Inledning 
  2. Tanke och erfarenhet
  3. Den neutrala observationen: Positivismen
  4. Logisk analys och säkerhet: Wienskolan
  5. Testning av djärva hypoteser: Popper
  6. En teori om förklaringar
  7. Den hypotetiskt-deduktiva metoden: Semmelweiss
  8. Vetenskapen som koordinerad gruppaktivitet: Kuhn
  9. Pudelns kärna
 3. Vad är en bra forskningsrapport?
  Tore Nilstun
  1. Inledning
  2. Behov av kritisk granskning
  3. Avrapporteringens olika målgrupper
  4. Fyra vetenskapsideal
  5. Självbestämmande och konfidentialitet
  6. Begriplighet och kommunikativ precision
  7. Nyhet och relevans
  8. Trovärdighet, testbarhet och rättvisande bild
  9. Eftertankens kranka blekhet

Reviews

Praktisk vetenskapsteori

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: Oct. 10, 2019, 12:54 a.m.

I was ready to be bored, but the authors managed to get it interesting. Worth reading if you're into the subject matter.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required