Privata aktiebolag

Råd och anvisningar för bolagsstämma, styrelse, VD och revisor

Sven-Olof Arlebäck

Publisher: Svenska, 1999, 156 pages

ISBN: 91-7738-496-2

Keywords: Board of Directors

Last modified: Oct. 26, 2010, 10:03 a.m.

Lagtext upplevs ofta som både svår att förstå och lätt att missförstå. Trots det måste aktieägare, styrelseledamöter, VD och revisor vara insatta i vissa delar av aktiebolagslagen.

Boken har tillkommit av just den anledningen — för att ge information om lagavsnitt som är tillämpliga på små och medelstora privata aktiebolag. På lättfattlig svenska presenteras här de kapitel som rör bolagsstämma, styrelse, VD och revisor. Här finns även råd och anvisningar om bl a hur en aktiv ägare bäst utnyttjar bolagsstämman och hur en professionell styrelseledamot agerar. En bok väl lämpad att bära med sig för att vid behov snabbt kunna hitta en uppgift.

 1. Inledning
 2. Bolagsstämman
  • Regelverket
  • Aktieägaravtal
  • Ordinarie bolagsstämma
  • Fortsatt, extra och ajournerad bolagsstämma
 3. Styrelsen
  • Regelverket
  • Arbetsordning
  • Urval och sammansättning
  • Kallelse och dagordning
  • Sammanträdesrutin
  • Rapportrutin
  • Protokoll
  • Firmateckning
  • Arbete mellan sammanträdena
  • Arvoden och andra ersättningar
 4. Verkställande direktören (VD)
  • Regelverket
  • VD-instruktion
  • Urval
  • Anställning
  • Entledigande
 5. Revisorn
  • Regelverket
  • Revision
  • Revisors konsultuppdrag
  • Revisors anmälningsplikt vid misstanke om brott
 6. Ansvar och skadestånd
  • Regelverket
  • Generellt kring ansvar och skadestånd
  • Aktieägares ansvar
  • Styrelseledamots ansvar
  • VD:s ansvar
  • Revisors ansvar
  • Moral och etik
  • Ansvars- och nyckelpersonförsäkring

Reviews

Privata aktiebolag

Reviewed by Roland Buresund

Disappointing *** (3 out of 10)

Last modified: March 30, 2009, 12:21 a.m.

Describes the Swedish limited company. As funny as seeing snow melt.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required