Projektledning

Stödjer IPMA/PMI certifiering

Bo Tonnquist

Publisher: Bonniers, 2005, 340 pages

ISBN: 91-622-6282-3

Keywords: Project Management

Last modified: Sept. 6, 2007, 6:56 p.m.

Projektledning är först ut på den svenska marknaden med att behandla certifiering av projektledare enligt europeiska IPMA och amerikanska PMI. Boken täcker alla områden som en projektledare bör behärska för att på ett professionallt sätt kunna genomföra ett projekt.

Projektledning kan användas som lärobok och handbok. Bokens uppläggning följer flödet i ett projekt. Avsnitt om projektmetodik varvas med kapitel som behandlar ledarskap och personlig utveckling av individer och grupper. I boken behandlas nya områden som projektkontor och projektportföljhantering. Bokens innehåll har anpassats till standard för kvalitet i projektarbete ISO 10 006.

Projektledning riktar sig till studerande på eftergymnasiala utbildningar i projektledning. Boken kan också användas av praktiskt yrkesverksamma projektledare, egna företagare och företagsledare. Tack vare bokens pedagogiska och tydliga uppläggning behövs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig innehållet.

  • Processer — översiktsplan
  1. Projekt som arbetsform
    • Syfte med organisation
    • Projektorganisationen
    • Projekt ska uppnå resultat
    • Projektförloppet
  2. Initiering av projekt
    • Att definiera projekt
    • Bakgrund, syfte och mål
    • Beställarens önskemål
    • Leverantörens erbjudande
    • Avtal
  3. Förstudie
    • Projekt eller inte?
    • Förstudie som eget projekt
    • Projektets omfattning
    • För och emot projektet
    • Intressenter
    • Affärs- & verksamhetsnytta
    • Lösningen
    • Kravspecifikationen
    • Krav på beställaren
    • Översiktlig milstolpeplan
  4. Skapa projektgruppen
    • Projektets organisation
    • Gruppens sammansättning
    • Gruppens utvecklingsfaser
    • Normer och regler
    • Värderingar och attityder
    • Spelregler för gruppen
    • Kick-Off
    • Förväntningar och krav
  5. Planering av projekt
    • Leda planeringen
    • Projektplanen
    • Planeringsmetoder
    • Nätplanering
    • Aktivitetsplanering
    • Bedöma resursbehovet
    • Tidsplanen
  6. Ekonomi, risk och kvalitet
    • Projektekonomi
    • Riskhantering i projekt
    • Kvalitetsstyrning
    • Ändringshantering
  7. Kunskapshantering
    • Kommunikation
    • Informationsplan
    • Möten
    • Lokalisering
    • Tyst kunskap
    • Inlärning
    • Den lärande organisationen
  8. Att inleda genomförandet
    • Att leda gruppen mot målet
    • Granska planeringen
    • Resursanskaffning
    • Upphandling
    • Förhandlingsteknik
    • Inleda arbetet
  9. Projekt på rätt kurs
    • Löpande projektuppföljning
    • Resultatvärdemetoden
    • 20 procentsavstämning
    • Kassaflöde
    • Att möta risker
    • Kvalitetsuppföljning
    • Att införa ändringar
  10. Leda & arbeta i projekt
    • Självinsikt
    • Feedback
    • Att leda sig själv
    • Att utöva ledarskap
    • Situationsanpassat ledarskap
    • Motivation
    • Konflikter
    • Konfliktlösning
  11. Resultat av projekt
    • Införandet
    • Planera införandet
    • Säkra resultatet
    • Överlämnandet
    • Förvaltning
  12. Avsluta projekt
    • Avslut — arbetet är klart
    • Utvärdera projekt
    • Slutrapport
    • Att leda avslutet
    • Utvärdera effektmålet
    • Lägga ner projekt
  13. Projektverksamhet
    • Projektkontor
    • Urval och prioritering
    • Projektmodeller
    • Exempel på projektmodeller
    • Styrkort
    • Lära av andra
    • Projektmognad
  14. Certifieringar
    • Certifiering av projektledare
    • PMI
    • IPMA
    • Egen erfarenhet
    • Karriärtrappa för projektledare
  • Bilaga — Projektmodell

Reviews

Projektledning

Reviewed by Roland Buresund

Very Good ******** (8 out of 10)

Last modified: Sept. 6, 2007, 6:57 p.m.

A very good walk-thruough of what is necessary skills for a project manager (in Swedish).

Very well written, and the experience of the author shines through, which makes it even better. Recommended.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required