Revision I 5th Ed.

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR

Publisher: Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR, 1991, 127 pages

ISBN: 91-85992-68-2

Keywords: Finance

Last modified: July 28, 2021, 11:52 p.m.

Revision I är en grundläggande lärobok i revision. Den vänder sig till studenter på högskolor och universitet och till blivande revisorer. Boken kan även läsas av andra som vill veta mer om revision och revisorer. Styrelseledamöter, advokater, kreditgivare, konsulter, lärare och yrkesvägledare kan få en initierad bild av revisorns arbete och ansvar genom att läsa boken

I dagens samhälle har revisorn alltmer kommit i rampljuset. Därför behövs mer kunskap om vad revisorer faktiskt gör och varför de gör det. Kunskapen finns i Revision I.

Boken har utökats och omarbetats kraftigt sedan tidigare upplagor.

 • Kapitel 1: Vad är revision?
  • En oberoende granskning
  • Revisorn ger råd
  • Revisionsprocessen i korthet
  • Förvaltningsrevision
  • Redovisningsrevision
  • Revisorn kan inte se på allt
  • Revisionens mål: trovärdig information
  • Vem har nytta av revision?
  • Sammanfattning
 • Kapitel 2: Vilka regler gäller för revision?
  • Aktiebolagslagen och andra lagar
  • God sed
  • Revisorsförordningen
  • Sammanfattning
 • Kapitel 3: Planering av revisionen
  • Planering och urval
  • Väsentlighet och risk
  • Flera slag av risk
  • Exempel på riskområden
  • ADB och revision
  • Förberedande informationsinsamling
  • Så går man vidare
  • Granskningsplan
  • Sammanfattning
 • Kapitel 4: Granskningen
  • Arbetsprogram
  • Granskningsmetoder och granskningsåtgärder
  • Val av granskningmetod
  • Internkontrollgranskning
  • Substansgranskning
  • Att granska små företag
  • Informationens värde
  • Granskning under löpande år
  • Oegentligheter
  • Sammanfattning
  • EXEMPEL 1 Substansgranskning
  • EXEMPEL 2 Internkontrollgranskning
  • EXEMPEL 3 Att lita på datorn
  • EXEMPEL 4 Styrning behövs
  • EXEMPEL 5 Alla får göra allt
  • EXEMPEL 6 Se upp med ADB-chefen
 • Kapitel 5: Dokumentationen
  • Dokumentation ger kvalitet
  • Sammanfattning
  • EXEMPEL 7 Klara papper räddar revisorn
 • Kapitel 6: Kvalitetskontroll
  • Kvaliteten måste kontrolleras
  • Uppdragsanknutna kontroller
  • Allmänna kontroller
  • Extern kvalitetskontroll
  • Sammanfattning
 • Kapitel 7: Rapporteringen
  • En kvalitetsstämpel
  • Revisionsberättelsen
  • Särskild upplysning
  • Andra slag av rapporter
  • Erinringar
  • Sammanfattning
  • EXEMPEL 8 Traktamente istället för lön
  • EXEMPEL 9 Slarv med rapporter
  • EXEMPEL 10 Fiktiva fakturor
  • EXEMPEL 11 Illa genomfört köp av dotterbolag
  • EXEMPEL 12 Bra bolag utan budget och årsbok
  • EXEMPEL 13 Dålig ekonomi och svag styrelse
  • EXEMPEL 14 Dålig intern kontroll som inte förbättras
  • EXEMPEL 15 Fel periodisering i börsbolag
 • Kapitel 8: Hur organiseras ett revisionsuppdrag?
  • En organisationsmodell
  • Tiden är knapp
  • Sammanfattning
 • Kapitel 9: Vilka regler gäller för revisorn?
  • Revisorns olika roller
  • Den renodlade revisorsrollen
  • Den utvidgade revisorsrollen
  • När man är vald revisor
  • När man inte är vald revisor
  • Det svåra oberoendet
  • Tillsyn
  • Arvodering
  • Skadestånd
  • Vem får vara revisor?
  • Olika typer av revisorer
  • Auktoriserad revisor
  • Godkänd revisor
  • Revisionsbolag
  • Lekmannarevisor
  • Internrevisor
  • Andra revisorer
  • Varför olika revisorer?
 • Kapitel 10: Hur utvecklas revisionen?
  • Revision har gamla anor
  • Oegentligheter i företag påverkar
  • Eko-kommissionen
  • ökade risker i yrket
  • Förväntningar påverkar
  • Sammanfattning
 • Kapitel 11: Hur ser revisionsbranschen ut?
  • Så började det
  • Så ser branschen ut
  • Revisorernas organisationer
  • Sammanfattning
 • Kapitel 12: Internationellt samarbete
  • Vi påverkas av andra länder
  • Samarbete mellan revisionsbyråer
  • Samarbete mellan revisorsorganisationer
  • Sammanfattning
 • Läs mer om revision

Reviews

Revision I

Reviewed by Roland Buresund

Excrement * (1 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:20 a.m.

Written before the independent auditor role was deemed necessary, they try to weasel themselves into the position that they may be independent while being auditors, but everyone they audit can't be deemed to have the same independence…

It is boringly written, in most factual parts theoretically correct (but would never happen in reality), but it made me have puking feelings. I wont read it again.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required