Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga... 6th Ed.

Frågor och svar om hur man håller en vettig presentation

Bengt Hemlin

Publisher: Esper Förlag, 2003, 286 pages

ISBN: 91-971735-4-1

Keywords: Presentations

Last modified: June 16, 2019, 11:24 a.m.

Den här boken är egentligen skriven för alla. Gäller i lika hög grad privat som i arbetslivet. Författaren har hållit över 1.500 föredrag för närmare 50.000 deltagare vid skolor, universitet, företag, organisationer, förvaltningar och departement.

 • Kapitel 1: Grunden
  • Kan man verkligen lära sig att hålla en bra presentation?
   • Fordras det inte fallenhet och talang?
   • Man måste väl kunna föra sig, göra gester?
   • Hur ska jag våga?
  • Vad gör vi för fel idag?
   • Har vi kanske lärt oss fel?
   • Lyssnaren kan väl själv avgöra när hon vill lyssna?
   • Måste jag svara direkt på en spontan fråga?
   • Jag måste väl få tala ifred?
   • Det är väl rimligt att jag först ger en bakgrund?
  • Hur ska man göra i stället?
   • Är det bara att vända på steken?
   • Kan löpsedelsteknik användas i undervisningen?
   • Om jag ska förklara något komplicerat?
   • Om jag ska förklara något »ointressant»?
   • Om jag ska förklara något negativt?
   • Om jag ska berätta om ett historiskt förlopp eller om en historisk person?
   • Hur undvika att det blir ytligt?
   • Är löpsedelsteknik något nytt?
  • Hur vet man att folk lyssnar?
   • Hur märker man om de hör på?
   • Kan man inte ställa krav på lyssnarna?
   • Hur länge orkar man lyssna?
   • Hur väcker man den som »somnat?
  • Hur förbereda sig och strukturera sitt material?
   • Hur är arbetsgången?
   • Hur mycket måste jag veta om målgruppen?
   • Hur gör jag med en blandad målgrupp?
   • Ska man tala olika till barn/vuxna/kvinnor/män/utlänningar?
   • Hur gör man med »ditkommenderade», negativa, jäktade?
   • Hur skriver man frågor och hur många ska man skriva?
  • Det räcker väl inte att bara skriva frågor?
   • Varför inte bara stolpar — varför kompletta frågor?
   • Det viktigaste är väl vad jag har att säga?
   • Jag måste väl skriva ett manuskript?
   • Hur gör jag om jag inte behärskar ämnet?
   • Hur viktig är kallelsen/inbjudan?
   • Hur viktigt är det med lokal, klädsel, hjälpmedel?
   • Ska jag öva innan jag ställer upp?
   • Hur ska jag veta att tiden räcker till?
   • Samma mönster även om man bara ska säga några få ord?
  • Hur gör man när man väl står där?
   • Hur ska jag klara min rampfeber?
   • Ska jag presentera mig själv?
   • Hur börjar man?
   • Börjar man olika om budskapet är positivt eller negativt?
   • Men om inte alla har kommit?
   • Hur fortsätter man efter inledningen?
   • Hur vet jag att mitt budskap går fram?
   • Vad gör jag om jag märker att de inte lyssnar?
   • Om jag kommer av mig?
   • Om folk hela tiden droppar in och ut?
   • Hur får jag igång en diskussion/dialog?
   • Hur får jag stopp på en diskussion?
   • Men om jag inte får några frågor?
   • Om jag inte kan svara?
   • Hur får jag den blyga eller tysta att fråga?
   • Hur klarar man »besserwissers» och arroganta frågor?
   • Vad gör jag med den »snacksalige»?
   • Hur avbryta ett för långt inlägg?
   • Hur undvika ointyressanta inlägg?
   • Hur undvika att lyssnarna hoppar in med oöverlagda påståenden/bifall/protester?
   • Ska jag själv ställa frågor till lyssnarna?
   • Hur för jag presentationen framåt så jag ej fastnar?
   • Hur kommer jag tillbaka till huvudämnet?
   • Ska man själv vara provokativ?
   • Är det svårare om gruppen är stor?
   • Måste man vara rolig?
   • Ska man repetera det som är viktigt?
   • Ska man ha en avslutande sammanfattning?
   • Hur slutar man?
   • Hur tackar man och vilka krav kan man ställa på avtackaren?
  • Hur får man sina lyssnare att komma ihåg?
   • Hur kan jag underlätta för lyssnarna att minnas?
   • Hur fungerar det mänskliga minnet?
   • Ska jag be dem anteckna?
   • När ska jag lämna ut dokumentationen?
   • Hur viktigt är det med bilder?
  • Hur använda AV-hjälpmedel?
   • Varför ska man visa bilder?
   • Vilka hjälpmedel ska jag välja?
   • Hur undvika att visa för många bilder?
   • Vad gör vi normalt för fel?
   • Hur visa i godtycklig ordning?
   • Hur bör bilder se ut?
   • Ska jag låta demonstrationsmaterial gå runt?
  • Skillnader muntligt/skriftligt?
   • Blir det inte svårt att hitta om den logiska strukturen saknas?
   • Är det inte risk att det blir ointressant på slutet?
   • Är inte folk vana vid en viss traditionell disposition?
   • Varför blir det kortare med löpsedelsteknik?
  • Vältaligheten, språkbruket, betoningen?
   • Vad är egentligen vältalighet?
   • Språket måste väl ändå vara viktigt?
   • Hur gör jag med fackuttryck, låneord?
   • Ska man träna in betoning?
 • Kapitel 2: Olika presentationssituationer
  • Hur håller man tal?
   • Hur tacka för maten?
   • Hur hålla hyllningstal?
   • Hur avtacka en anställd?
   • Hur hälsa välkommen?
  • Hur tala oförberett?
   • Ska man berätta att man är oförberedd?
   • Hur hinna förbereda sig?
   • Kan man föredera ett oförberett tal?
  • Hur föredra ett ärende?
   • Nu måste man väl ändå börja med bakgrunden?
   • Måste inte alla dra sina ärenden efter samma mall?
   • Accepterar politiker att jag ställer förslaget till beslut först?
   • Hur undvika att få förslaget förkastat innan man talat färdigt?
   • Om jag inte har något förslag?
   • Varför används normalt den logisk-historiska modellen?
  • Hur introducera en gästföreläsare?
   • Behövs introduktion?
   • Ska jag ge en inledande sammanfattning?
   • Vad bör jag säga?
  • Hur presentera ett forskningsresultat?
   • Jag måste väl beskriva vad jag gjort?
   • Hur undvika att betraktas som oseriös?
   • Hur undvika att man drar förhastade slutsatser?
   • Popularisera är inte det att ljuga?
  • Hur presentera en ekonomirapport eller budget?
   • Varför tycker folk »siffror» är tråkigt?
   • Hur livar jag upp en ekonomirapport?
   • Jag måste väl visa siffrorna?
   • Om jag ska presentera en budget?
  • Hur hålla en föreläsande lektion?
   • Man måste väl lära sig A före B?
   • Hur förbereda en lektion?
   • Hur få samstämmighet lektion/läromedel?
   • Men om det är för bråkigt?
  • Hur redogöra för en lag eller förordning?
   • Ska jag börja med lagtexten?
   • En lagtext eller förordning kan man väl inte popularisera?
  • Hur föra fram ett politiskt budskap?
   • Varför går det inte fram?
   • Varför lyssnar man inte?
   • Varför ser man mer till hålen i osten än till osten själv?
  • Hur umgås med massmedia?
   • Vilka är spelreglerna?
   • Finns det några knep?
   • Vem ska ta initiativet — jag eller media?
   • Hur tåla att man klipps ned?
   • Varför får jag inte tala till punkt?
   • Hur undvika att bli vinklad?
   • Kan jag säga något i förtroende?
   • Hur förbereda mig?
   • Kan jag få rättelse om det blir fel?
  • Hur presentera på Internet?
   • Kräver Internet en annan struktur?
   • Hur hittar man just mina sidor?
   • Vad händer om jag byter Internet-operatör?
  • Hur skriva en uppsats, en insändare eller ett debattinlägg?
   • Till vem skriver jag egentligen?
   • Vem bestämmer rubriken?
   • Hur skriva lagom långt?
   • Hur förbereda en uppsats?
  • Hur agera i en estrad- eller paneldebatt?
   • Vem ska vara debattledare?
   • Vilka ska sitta på podiet?
   • Skillnader mellam estrad- och paneldebatt?
  • Hur gör man som delföreläsare?
   • Hur samordna delföreläsningarna till ett gemensamt tema?
   • Vad gör jag om tidigare föreläsare drar över tiden?
   • Om man redan sagt vad jag tänkt säga?
  • Hur gör man som diskussionsdeltagare?
   • Om jag »tvingas» kommentera?
   • Om andra inte tycker som jag?
   • Hur hinna förbereda sig och hur klara rampfebern?
   • Hur taal med »okända» på en fest?
  • Hur tala på främmande språk, hur använda tolk?
   • Hur duktig måste man vara?
   • Vågar jag härma de inföddas tonfall?
   • Hur tala på »internationell engelska»?
   • Hur använda tolk?
  • Hur tala i telefon?
   • Det kan väl alla?
   • Vad är det för skillnad — och hur gör jag?
  • Hur är kopplingen marknadsföring, säljteknik, förhandlingsteknik och presentationsteknik?
   • Var kommer presentationstekniken in?
   • Säljteknik är väl bara att framhålla fördelar?
   • Hur skriver man en offert?
   • Om jag inte vill visa alla mina kort?
   • Jag måste väl själv bestämma ordningsföljden på mina argument?
 • Kapitel 3: Kommunikationsteori och var kan jag läsa mer?
  • Vad är kommunikation?
   • Gäller Shannons kommunikationsmodell även idag?
   • Hör man bara det man vill höra?
   • Hur är kopplingen löpsedelsteknik/kommunikationsteori?
  • Var kan jag läsa mer?
   • Referenslista
 • Kapitel 4: Att lära andra presentationsteknik
  • Om jag själv ska föreläsa i ämnet?
  • Om jag bara vill sprida budskapet?
  • Får jag låna exempel ur boken för egen undervisning?
 • Bilagor och Register
  • Ut med podiet in med skrattet — Awiwa Keller
  • Festtalaren — ett smakprov på Red Top
  • I have a dream — Martin Luther King Jr:s hela tal
  • TV4 Stockholmsnyheter

Reviews

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga...

Reviewed by Roland Buresund

Excellent ********** (10 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 3:53 p.m.

Utterly brilliant! You know that you have an excellent book when you can't put it down and you find something interesting all the time.

Written by an author that shows that he can practice what he preaches: presentations!

It has been published as "Bottom Line on Top" in English if you can't read Swedish :-)

I can only recommend it strongly (I'll even change parts of my presentation-techniques based on this book)!

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required