Sekretess! 9th Ed.

Handbok om sekretesslagstiftningen

Lennart Lillieroth

Publisher: Otto Bruun, 1995, 95 pages

ISBN: 91-86346-10-5

Keywords: Information Security

Last modified: Feb. 21, 2011, 1:53 p.m.

Var är hemligt och vad är offentligt hos myndigheter och kommunala bolag? Hur ska offentlighetsprincipen och den nya utrikessekretessen tillämpas gentemot EU? Är hemligstämplade handlingar hemliga? Är allmänna handlingar offentliga?

Vad innebär tystnadsplikten och meddelarfriheten? Kan anställda kritisera arbetsgivaren utan risk för repressalier? Vilka regler gäller för diarieföring? Är personalens adresser, telefonnummer och löner offentliga? Får hemliga uppgifter lämnas till journalister?

Många spännande frågor besvaras av juristen Lennart Lillieroth, som är en av landets främsta experter på sekretesslagstiftningen.

 • Offentlighetsprincipen
  • Allmänna handlingar
  • Postöppning och diarieföring
  • Utlämnande av handlingar
  • Vem beslutar om utlämnandet?
  • Hur snabbt ska utlämnandet ske?
  • Myndigheter och företag
 • Sekretesslagen
  • Hemligstämpling
  • Sekretessregler
  • Sekretessbrytande regler
  • Massmediekontakter
  • Överklagande och straff
 • Olika verksamheter
  • Personalsekretess
  • Affärsverksamhet
  • Polis och domstol
  • Sjukvård och socialtjänst
  • Övriga verksamheter
 • Översikt
  Sekretessregler med skaderekvisit, generalklausul och meddelarfrihet
 • Lagtext
  Tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och sekretessförordningen mm

Reviews

Sekretess!

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: Feb. 21, 2011, 1:53 p.m.

Boring, dry, but very valuable. A bit dated, as all legal texts have a habit of becoming, but refreshingly valid anyway.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required