Speed Management

Lars Bruzelius, Per-Hugo Skärvad

Publisher: Almqvist & Wiksell, 1992, 130 pages

ISBN: 91-21-60206-9

Keywords: Management

Last modified: July 28, 2021, 10:55 p.m.

Speed management är en bok om tidseffektivitet och tidseffektiva organisationer, om hur företag kan arbeta snabbare och mer rationellt och anpassa sig till en omvärld med allt högre tempokrav.

Speed management ger med tid, tempo och timing nycklarna till ett tänkande som genomsyrar företagets hela verksamhet. Det handlar om att göra rätt saker på rätt sätt, att eliminera tidsspill och sådant som inte tillför ett mervärde för kunden.

Speed management berättar med exempel från svenskt och internationellt näringsliv om hur tidseffektiva organisationer arbetar.

Speed management berör inte enbart produktion, utveckling och marknadsföring, utan även företagskultur och Ditt eget beteende. Boken ger konkreta uppslag och idéer till hur Du ska kunna gå vidare inom alla områden.

Speed management vänder sig till alla inom näringsliv, offentlig förvaltning och högskola som vill lära sig mer om betingelserna för morgondagens företagande.

  • Tidseffektivitet och tidseffektiva organisationer
  • Tidseffektiv marknadsföring
  • Tidseffektiv leverans
  • Tidseffektiv produktion
  • Tidseffektiv utveckling
  • Tidseffektiva medarbetare
  • Tidseffektiv företagskultur
  • Tidseffektiv organisation och administration
  • En systematisk förändringsprocess

Reviews

Speed Management

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: Oct. 21, 2010, 10:49 p.m.

The usual rush, everything must be done faster.

Not especially good, but not really bad either.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required