Starta Eget Handboken

En detaljerad handbok för dig som vill starta eget företag i Sverige.

Mats Kullstedt, Lars Melin

Publisher: Småföretagsplanerarna, 1980, 453 pages

ISBN: 91-970217-0-9

Keywords: Entrepreneurship

Last modified: Feb. 22, 2020, 11:43 a.m.

Starta Eget Handboken beskriver detaljerat med checklistor och arbetsblanketter hur du bl a:

 • Testar din affärsidé och undersöker marknaden
 • Räknar ut om företaget kan bli lönsamt
 • Väljer rätt företagsform
 • Skriver en låneansökan
 • Kontaktar olika myndigheter före starten

Starta Eget Handboken ger dig kunskaper om hur du efter starten sköter om ditt företag.

Praktiska råd ges bl a om:

 • Inbetalning av skatter och avgifter
 • Bokföring och kontroll av företagets resultat
 • Stör ifrån olika serviceorgan
 • Aktiv marknadsföring
 • Skatteplanering, bokslut och deklaration

Starta Eget Handboken är skriven av Mats Kullerstedt och Lars Melin. Författarna startade 1972 konsultföretaget SmåFöretagsPlanerarna AB i Stockholm och är specialister på rådgivning till företagsstartare. Som handledare har Mats Kullerstedt och Lars Melin själva hållit 150 Starta eget kurser för 3.000 blivande företagare. I handboken finns svar på de frågor som kursdeltagarna ofta ställer.

Starta Eget Handboken är ett projekt i samarbete mellan SmåFöretagsPlanerarna AB och en arbetsgrupp med representanter från Sparbanken Stockholm, Utvecklingsfonden i Stockholms län och Västsvenska Handelskammaren inför den nyetableringskampanj som startar hösten 1980.

 1. Innehåll
 2. Sökregister
 3. Att driva ett eget företag
 4. Håller din affärsidé?
 5. Är du rätt person?
 6. Första kontrollen. Starta eller inte?
 7. Kan du skydda din affärsidé?
 8. Finns det lagar som berör din affärsidé?
 9. Vilken företagsform bör du välja?
 10. Uppgiftsskyldighet
 11. Försäkringar för företaget och dig själv
 12. Bokföring
 13. Ditt kontor
 14. Lokalens utformning
 15. Vilket stöd kan du få vid starten?
 16. Planera din marknadsföring
 17. Ekonomisk planering
 18. Beräkna och skaffa kapital till ditt företag
 19. Andra kontrollen. Tillräckligt väl förberedd?
 20. Lagar och avtal på arbetsmarknaden
 21. Inbetalning av skatter och avgifter
 22. Effektiv administration
 23. Anställa och leda personal
 24. Kontrollera att du följer dina planer
 25. Bokslut och deklaration
 26. Företagsanalys
 27. Långsiktsplanering
 28. Revisorer, konsulter och styrelse
 29. Samarbete med andra företag
 30. Produktutveckling och ständig förnyelse
 31. Tredje kontrollen. Klarar att utveckla?
 32. Att överlåta eller överta ett företag
 33. Ordlista
 34. Litteratur
 35. Adresser
 36. Budgetblanketter

Reviews

Starta Eget Handboken

Reviewed by Roland Buresund

Disappointing *** (3 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:23 a.m.

See Driva Eget Handboken. Two titles, but in principle the same content.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required