Strategi 2nd Ed.

en introduktion

Göran Roos, Georg von Krogh, Johan Roos, Kristine Jacobsen

Publisher: Studentlitteratur, 2004, 345 pages

ISBN: 91-44-02777-X

Keywords: Strategy

Last modified: July 10, 2021, 12:31 a.m.

Strategi — en introduktion är en ny och reviderad upplaga av den grundläggande boken inom strategiämnet. Syftet med boken är att skapa förståelse för strategi såväl teoretiskt som praktiskt. Boken fokuserar främst på dagens näringsliv, men ger även en historisk bakgrund till ämnet. Här presenteras och förklaras både grundläggande ramverk och modeller samt nyare ämnen inom affärsstrategin. IT-utvecklingens inverkan behandlas och författarna tar upp nya sätt att betrakta företag. Det riktas också uppmärksamhet mot den komplexitet och osäkerhet som omger företag i dagens ekonomi och visar hur dessa förhållanden påverkar strategiska beslut.

Boken vänder sig både till företagsledare som vill förnya sina kunskaper inom strategiområdet och till studenter som önskar en grundläggande introduktion till ämnet.

 • Förord
 • Inledning
  • Hur bör den här boken läsas?
  • "Nybörjaren"
  • Den "avancerade" läsaren
 • Sammandrag av de olika kapitlen
 1. Introduktion till strategiämnet
  1. Definition av strategi
  2. Begrepp inom strategiområdet
  3. Utveckling av strategiteori
  4. Strategins fyra huvudprinciper
  5. Utveckling av företagsstrategi
  • Huvudpunkter
  • Noter
 2. Strategiområdets historiska utveckling
  1. Militär strategi
  2. Strategi och taktik
  3. Moderna jämförelser
  • Huvudpunkter
  • Noter
 3. Strategiska processer
  1. Samspelet i strategiprocessen
  2. Steg i strategiprocessen
  3. Strategiskt arbete som livsstil
  • Huvudpunkter
  • Noter
 4. Utformning av vision, affärsidé och mål
  1. Olika strategiska nivåer
  2. Vision
  3. Affärsidé
  4. Mål
  • Huvudpunkter
  • Noter
 5. Strategisk analys — externa faktorer
  1. Aktuellt analysverktyg
  2. PEST-analys
  3. Scenarioanalys
  4. Analys av branschstrukturen
  5. Andra typer av organisationer
  6. Definition av bransch
  7. Branschsystemet
  8. Industriella brytpunkter och vändpunkter
  9. Konkurrentanalys
  10. Kundanalys
  • Huvudpunkter
  • Noter
 6. Strategisk analys — interna faktorer
  1. Företagets konkurrensfördel
  2. Analys av värdeskapandet i organisationen
  3. Komparativ analys
  4. Analys av företagets prestationsförmåga
  5. Andra analysverktyg
  6. Identifiering av nyckelfaktorer
  • Huvudpunkter
  • Noter
 7. Val av strategier
  1. Identifiering av strategiska alternativ
  2. Utvärdering av strategiska alternativ
  3. Beslutsfattande
  4. Beslut och osäkerhet
  5. Gruppbeslut och individuella beslut
  6. Beslutshinder
  7. Val av strategi
  • Huvudpunkter
  • Noter
 8. Implementering
  1. Fyra arbetssätt för att implementera en strategi
  2. Implementeringsprocessen
  3. Implementering innebär förändring
  4. Hinder för effektiv implementering av en strategi
  • Huvudpunkter
  • Noter
 9. Utvärdering och kontroll
  1. Kontroll och kontrollmöjligheter
  2. Mätning av företagets prestationsförmåga
  • Huvudpunkter
  • Noter
 • Litteraturförteckning
 • Sakregister

Reviews

Strategi

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: July 9, 2008, 3:55 p.m.

Fairly good and simple introduction to the subject.

A good introduction to the subject, in Swedish, by Norwegian authors that lives in London.

It is an easy read, and it is professionally made, so what more can you ask for?

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required