Styrt, Ostyrt, Vanstyrt

Föreställningar och vanföreställningar om företag

Gunnar Ehrlemark

Publisher: Studentlitteratur, 1980, 67 pages

ISBN: 91-44-42721-2

Keywords: Management

Last modified: July 25, 2021, 10:10 a.m.

En del samlar frimärken. Gunnar och Ulla Ehrlemark har en mer unik hobby. De systematiserar sina efarenheter från yrkesverksamhet i många olika företag.

Den här boken bör läsas av var och en som omfattas av de vanligaste föreställningarna om hur företag fungerar. Och det gör de flesta av oss.

Vilka är då de vanligaste föreställningarna? Den mest förekommande är att vi tar för givet att företag sk leva i all evighet. Det vet vi att de inte gör, men ändå agerar vi som om de skulle göra det.

Gunnar och Ulla Ehrlemark har granskat en hel rad vanliga föreställningar om hur livet i ett företag fungerar. Med utgångspunkt från sin egen rika erfarenhet ställer de många av dessa föreställningar och vaföreställningar "på huvudet". T ex "Det är långt ifrån självklart att man med löntagarfonder uppnår ett av de syften man eftersträvar — nämligen ökat inflytande för löntagare/fack. Utfallet kan faktiskt bli det motsatta."

Under fyra huvudrubriker: Misslyckanden, Missförstånd om styrning, inflytande och makt, Utveckling genom misstag? samt Missbrukad management-teknik ger de nya infallsvinklar till frågor som: "Styr styrelsen företaget eller tvärtom?", "Vad kan vi lära av kriser?", "Hur finner man de utvecklingsbara projekten?", "I vilka företag används de mödosamt framtagna långtidsplanerna?"

Frågorna är många och svaren konstruktiva.

 1. Misslyckanden
  • Vad kan vi lära av kriser?
  • Misslyckanden som överlever
  • Tvåspråkiga företagsledningar misslyckas inte
 2. Missförstånd om styrning, inflytande och makt
  • Styr styrelsen företaget eller tvärtom?
  • Skall VD bytas ut när företagets situation ändras?
  • Föreställningar och vanföreställningar om makt och vanmakt i företag
  • De "osynliga" makthavarna
 3. Utveckling genom misstag
  • Den invecklade utvecklingen
  • Guldägg bland nya projekt
  • Lyckad eller misslyckad omställning när ny VD tillträder
 4. Missbrukad management-teknik
  • Är management-tekniken ett hinder för utvecklingen?
  • Från ord till handling och tvärtom — hur företaget konsumerar resp producerar information
  • Parera bättre — planera mindre!

Reviews

Styrt, Ostyrt, Vanstyrt

Reviewed by Roland Buresund

Bad ** (2 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:23 a.m.

Old rubbish.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required