Tjäna pengar på aktier

Grundläggande kunskaper om varför aktier är bästa sparformen

Sveriges Aktiesparares Förbund

Publisher: Aktiespararna, 1994, 48 pages

ISBN: 91-85524-77-8

Keywords: Finance

Last modified: June 16, 2019, 11:30 a.m.

Att spara i aktier kommer med största sannolikhet att även i fortsättningen vara den långsiktigt mest lönsamma sparformen. I denna bok får Du grundläggande kuinskaper om varför Du skall spara i aktier. Här får Du veta mer om aktiemarknadens funktion, aktörer och regler. Dessutom besvarar boken grundläggande frågor som:

 • Vad påverkar börsen
 • Hur får jag information
 • Hur stor risk bör jag ta
 • Hur bygger jag upp en aktieportfölj

Genom att läsa "Tjäna Pengar på Aktier" får du en bra första grund att stå på vid Dina framtida aktieaffärer.

  • Aktier är bäst i det långa loppet

 • Olika sparformer
  • Banksparande
  • Obligationer
  • Räntefonder
  • Premieobligationer
  • Aktier
  • Försäkringar
  • Individuellt pensionssparande
  • Fastigheter — bostad
 • Vad är en aktie?
  • Aktiemarknadens uppgifter
  • Aktier som kapitalplacering
  • Avkastning från aktier
  • Avkastningskrav
  • Köp- och säljkostnader
  • Aktieinvest
  • Aktiesparklubbar
  • Fonder
 • Att bygga upp en aktieportfölj
  • Strategin
  • Långsiktighet
  • Investera regelbundet
  • Riskspridning
  • Köp till rimligt pris
  • Aktieanalys
 • Börsen
  • Börshandeln
  • Fonkommissionärer
  • Värdepapperscentralen
  • Börs- och marknadsnoterade aktier
  • Index
  • Aktier av olika slag
  • Stam- och preferensaktier
  • A- och b-aktier
  • Spelar aktieslagets någon roll?
  • Aktierelaterade värdepapper
  • Konvertibler
  • Aktieoptioner
 • Vad styr aktiekurserna?
  • Skaffa information
  • Extern information
  • Företagsanalyser
  • Rykten
  • Information från företagen
  • Årsredovosningen
  • Resultaträkningen
  • Balansräkningen
  • Andra informationskällor
 • Att köpa aktier
  • Börsposter
  • Köporderns väg
  • Försäljning av aktier
  • Aktieinvest
  • Köp och försäljning via Aktieinvest
 • Att äga aktier
  • Bolagsstämman
  • Aktieutdelning
  • Förvalta aktier
  • Depå
  • Emissioner och split
  • Fondemission
  • Nyemission
  • Avknoppningar
  • Uppköp
  • Konsten att sälja
  • Lånade pengar
  • Att välja rätt tidpunkt
 • Grundläggande skatteregler

Reviews

Tjäna pengar på aktier

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 12:58 p.m.

The idiot's explanation to what a share is. But it doesn't pretend to be anything else.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required