Värdeskapande ABC & ABM

Aktivitetsbaserad kalkylering / Aktivitetsbaserad lönsamhetsstyrning

Mikael Jensen

Publisher: IHM, 1994, 93 pages

ISBN: 91-86460-72-2

Keywords: Finance

Last modified: June 16, 2019, 11:34 a.m.

Vi som under några år arbetat med ABC har den hårda vägen fått erfara vad som krävs för att få till stånd fungerande rutiner.

Oförutsedda problem liksom möjligheter har varvats med varandra under introduktionsperioden.

ABC/ABM ställer större krav på engagemang från företagsledning och övriga medarbetare än vad som är normalt för den traditionella ekonomiska styrprocessen. Inom Ericsson har vi lyckligtvis fått helhjärtat stöd på dessa områden som annars är de vanligaste orsakerna till att introduktionen av ABC kan dra ut på tiden eller i värsta fall stanna av helt.

Denna bok belyser på ett mycket bra sätt hur man bör förbereda sig och genomföra ABC/ABM inom ett företag. Boken är komplett i avseendet att den inte bara behandlar och argumenterar för fördelar utan också innehåller värdefullt material för den som får till uppgift att introducera och driva ABC/ABM.

Nya begrepp som aktiviteter, kostnadsdrivare m m blir grundligt penetrerade. Detta ger läsaren en god grund för att förstå och bygga ABC/ABM-strukturer som passar och som är lönsamt för det egna företaget.

 1. Behovet av att förbättra kostnadstilldelningen
   • Nuvarande kostnadsredovisning  är missvisande
   • Kostnadsstrukturer
   1. ABC — ett mer rättvist sätt att kalkylera
    • Den nya ABC-metodiken
    1. Reserser
    2. Resursfördelare
    3. Aktiviteter
    4. Aktivitetsdrivare
    5. Objekt
    6. Kostnadsorsakare
   2. Att införa ABC-metodiken
    • Olike steg för införande av ABC-metodiken
    • Steg 1: Upprätta en ABC-grupp och arbeta projektorienterat
    • Stegt 2: Samla relevant data om organisationen
    • Steg 3: Konstruera ABC-modellen
    • Steg 4: Inför modellen stegvis
    • Steg 5: Följ upp förändringar löpande
    • Steg 6: Inför ABM, AktivitetsBaserad Management
    • Steg 7: Koordinera företagets mål och strategier
   3. ABM — AktivitetsBaserad Lönsamhetsstyrning
    • Bakgrund
    • Aktiviteterna i centrum
    • Definitioner av ABM-komponenter
    • Funktion
    • Process
    • Aktivitet
    • Arbetsuppgift
    • Moment
    • Input
    • Output
    • ABM-metod
    • ABM i praktiken
    • Aktiviteterna lever under villkor
    • Samverkan
    • Engagemang
    • Kreativitet

   Reviews

   Värdeskapande ABC and ABM

   Reviewed by Roland Buresund

   Mediocre **** (4 out of 10)

   Last modified: June 16, 2019, 4:03 p.m.

   A good book about ABC, but bad about ABM.

   Comments

   There are currently no comments

   New Comment

   required

   required (not published)

   optional

   required

   captcha

   required