VD och verkligheten

En handbok för VD, styrelse och aktieägare

Bo Dahlgren

Publisher: Norstedts, 1992, 504 pages

ISBN: 91-38-50084-1

Keywords: Board of Directors

Last modified: March 30, 2009, 12:22 a.m.

Bo Dahlgrens bok rymmer:

 • Kvalificerad rådgivning till VD, styrelse och aktieägare.
 • Förklaringar och kommentarer till aktiebolagslagen och insiderlagen.
 • Kraftfulla debattinlägg om dagens företagande.
 1. Reglerna
  • 1.1 Bolagets Huvudorgan
   1. Inledning
   2. Bolagsstämman
   3. Styrelsen
   4. VD
   5. Revisorerna
   6. Sammanfattning
  • 1.2 Bolagsstämman
   1. Allmänt
   2. VD:s Roll
   3. Praktiska Frågor
   4. Aktiverande Stämmor
  • 1.3 Styrelsen
   1. Val
   2. Arvoden
   3. Ansvar
   4. Uppgifter
   5. Mandatperioden
   6. VD:s Roll
  • 1.4 Ordförandens Roll och Funktion
   1. Legalt
   2. Verkligheten
   3. Praktisk Funktion
   4. Samspelet mellan ordföranden och VD
   5. Sammanfattning
  • 1.5 VD:s Uppgifter
   1. Aktiebolagslagen
   2. Verkligheten
   3. VD som expeditionell funktionär
   4. Instruktion
   5. Sammanfattning
  • 1.6 VD:s och Styrelsens Ansvar
   1. Allmänna synpunkter
   2. Skadestånd
   3. VD:s ansvar i övrigt
  • 1.7 Koncernchefen
   1. Legalt
   2. Verkligheten
   3. Koncernchefens ansvar
   4. Sammanfattning
  • 1.8 Revisorn
   1. Val
   2. Kvalifikation
   3. Avgång
   4. Arbetsuppgift
   5. Ansvar
   6. Rapportering
   7. Upplysnings- och tystnadsplikt
   8. Sammanfattning
  • 1.9 Arbetsutskott
   1. Lagstiftningen
   2. Fördelar med arbetsutskott
   3. Nackdelar
   4. Tidsnöd
   5. Telefonmöten
   6. Hemliga Utskott
   7. Sammanfattning
  • 1.10 Dotterbolag
   1. Definition av begreppet
   2. Bolagisering
   3. Dotterbolagets styrelse
   4. Förslag
  • 1.11 Anställda i Styrelsen
   1. Lagstiftningen
   2. VD och de anställda styrelsemedlemmarna
   3. Erfarenheter
   4. Sammanfattning
  • 1.12 Aktiebolagslagen
   1. Inledning
   2. Formalia
   3. VD
   4. Styrelsen
   5. Minoritetsskydd
   6. Tvångslikvidation
   7. Konkurs
   8. LEO-lagen
   9. Bolagsstämman
  • 1.13 Börsen
   1. Inregistrering
   2. Aktiemarknaden
   3. VD:s roll
   4. Sammanfattning
  • 1.14 Insider
   1. Historik
   2. Debatten
   3. Insideraffärer
   4. Frivilliga avtal
   5. Ny Insiderlag
   6. Sammanfattning av IL (insiderlagen)
   7. Praktiska problem
 2. Företaget
  • 2.1 Arbetande Ordförande
   1. Legalt
   2. Verkligheten
   3. Sammanfattning
  • 2.2 VD-Byte
   1. Inledning
   2. Orsaker till avgång
   3. Metoder för avgång
   4. Konsekvenser för avgående VD
   5. Upplevelsen
   6. Sammanfattande råd
   7. Slutsatser
  • 2.3 Anställande av VD
   1. Lagens krav
   2. Aktörer vid tillsättandet
   3. Krav och egenskaper
   4. Rekryteringsbas
   5. Motivation
   6. Urvalsprocessen
   7. Underlag för bedömning
   8. Sammanfattning av urvalsprocessen
   9. Förhandlingen
  • 2.4 VD-Avtalet
   1. Allmänt
   2. Innehåll
  • 2.5 VD-Ersättning
   1. Allmänt
   2. Kontantlön
   3. Prestationslön
   4. Bilförmån
   5. Bostad
   6. Styrelsearvoden
   7. Utlandsresor
   8. Sidoförmåner
   9. Gåvor
   10. Delägande
   11. Pension
   12. Köp av tillgångar
   13. Gyllene handslag
   14. Fallskärmsavtal
  • 2.6 Relation Mellan Avgående och Tillträdande VD
   1. Allmänt
   2. Avgående VD
   3. Tillträdande VD
   4. Råd
  • 2.7 VD:s Konflikter
   1. Med ordföranden
   2. Med styrelsen
   3. Med enskild styrelseledamot
   4. Med facket
   5. Med pressen
   6. Med ägarna
   7. Med övriga
   8. Sammanfattning
  • 2.8 VD Avskedar
   1. Inledning
   2. Orsaker till individuellt avsked
   3. Orsaker till kollektivt avsked
   4. Metoder
   5. Sammanfattning
  • 2.9 Anställda
   1. Inledning
   2. Ordergivning
   3. Information
   4. Kontakter
   5. Sammanfattning
  • 2.10 Föredragning
   1. Allmänt
   2. Föredragande
   3. Uppträdande
   4. Språket
   5. Taktik
   6. Felaktiga beslut
   7. Praktiska arrangemang
   8. Sammanfattning
  • 2.11 Anteckningar
   1. Inledning
   2. Dagbok
   3. Minnesanteckningar
   4. Arkivnotis
   5. Sammanfattning
  • 2.12 Organisation
   1. Lagen
   2. Verkligheten
   3. Organisation — en modefluga?
   4. Organisatoriska grundprinciper
   5. En ""organiserad"" VD
   6. Sammanfattning
  • 2.13 Redovisning och Rapportering
   1. Regler
   2. Normer
   3. Kontroll och utvärdering
   4. Verkligheten
   5. Kaniner
   6. Revisorernas roll
   7. Sammanfattning
  • 2.14 Konsulter
   1. Inledning
   2. Management
   3. Headhunter
   4. ""Hyrledare""
   5. Advokater
   6. Finansrådgivare
   7. Datakonsulter
   8. Etiska konflikter
   9. Ansvar
   10. Sammanfattning
  • 2.15 Risker
   1. Begreppet
   2. Risker
   3. Analys av risker
   4. åtgärder
   5. Uppföljning
   6. Eftervård
   7. Sammanfattning
  • 2.16 Köp och Försäljning av Företag
   1. Inledning
   2. Aktievärdering
   3. Strategi
   4. Finansieringsformer
   5. Coneraffärer
   6. Leveraged buyouts (LBO)
   7. Management buyout (MBO)
   8. Owners buyout (OBO)
   9. övriga affärer
   10. Desinvestering
   11. Offentligt erbjudande
   12. Köp i utlandet
   13. Sammanfattning
  • 2.17 Anställdas ägande
   1. Inledning
   2. Riktade aktieemissioner
   3. Konvertibler
   4. Optioner
   5. Andelsägande
   6. Slutsatser
 3. Omvärlden
  • 3.1 VD och Allmänheten
  • 3.2 Status
   1. Inledning
   2. Bil
   3. Transporter
   4. Utbildning
   5. Medlemskap
   6. Klädsel
   7. Bostad
   8. Sport
   9. Kultur
   10. Social funktion
   11. Utseende och uppträdande
   12. Utmärkelser
   13. Prylar
   14. Kontoret
   15. Antistatus
   16. Sammanfattning
  • 3.3 Konsortier
   1. Definition
   2. ägarkonsortier
   3. Affärskonsortier
   4. Sammanfattning
  • 3.4 Etik och Moral
   1. Begreppet
   2. Moralens utveckling
   3. Fall
   4. Massmedias roll
   5. åtgärder
   6. Råd
  • 3.5 Massmedia
   1. Kontaktvägar
   2. Gränsen för information
   3. Fakta
   4. Provokation
   5. Dementi
   6. Förtroende
   7. Respekt
   8. Brott
   9. TV-intervju
   10. Tryckfrihetsmål
   11. Sammanfattning
  • 3.6 Makt
   1. Begreppet
   2. Maktutövande
   3. VD:s roll
  • 4 Slutord
   1. Inledning
   2. Reglerna
   3. Omvärlden
   4. Företaget
   5. Sammanfattning

Reviews

VD och verkligheten

Reviewed by Roland Buresund

Very Good ******** (8 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:18 a.m.

The only book that I ever found that really explains what it means to be a CEO. There exists newer editions of this book, that is supposed to be even better. I'll recommend it anyway for any aspiring CEO or MD (it's based on Swedish way of working, of course).

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required