Fredrik Helin Lövingsson

Updated at: June 16, 2019, 12:18 p.m.

Management consultant and partner at Karlöf Consulting.


Related Books

Praktiskt strategiarbete: en handledning för chefer, konsulter och verksamhetsutvecklare

Omorganisation