Omorganisation

Bengt Karlöf, Fredrik Helin Lövingsson

Publisher: Svenska, 2005, 186 pages

ISBN: 91-7738-697-3

Keywords: Organizational Development

Last modified: April 5, 2021, 3:19 p.m.

En bok för praktiker

"Vi har funnit att det i stort sett saknas en rimligt lättillgänglig vägledning för personer som står inför problemet att organisera en verksamhet eller delar därav." Så skriver författarna i förordet till sin bok och tillägger: "Vi har ambitionen att skriva en läsbar och läsvärd bok och vill tillföra viktiga kunskapselement i samband med processen att organisera."

Bengt Karlöf har länge varit känd som en skicklig och uppskattad företagskonsult. Här har han och Fredrik Helin Lövingsson, delägare i Karlöf Consulting och även konsult, ställt ämnet organisation/omorganisation i fokus, och de går mycket systematiskt till väga. I bokens första del tar de upp den teori man bör känna till i sammanhanget, som grundläggande organisationsmönster, men även sådant som rör den mänskliga faktorn, kultur och psykologi. Därefter övergår de till det praktiska arbetet och presenterar verktyg och tankemodeller, för att i sista kapitlet steg för steg gå igenom en omorganisation. Således en bok som riktar sig till den som står inför eller överväger en organisationsutveckling och vill ha handfasta tips och råd om hur den på bästa sätt kan genomföras.

Organisation är ett mycket vitt begrepp. Ämnet hanteras ofta på akademisk nivå med ett komplicerat språkbruk. Desto mer befriande att det här har benats upp i en överskådlig och funktionell bok. I dessa tider av ständiga omorganisationer kan Omorganisation bli ett mycket användbart instrument.

 • Kapitel 1: En inledning
  • Organisationsteori
  • Klassiska utgångspunkter
  • Organisation och teori
  • Byggstenar i en teori
   • Bli en medveten konsument av organisationsteori
  • Kort historik
 • Kapitel 2: Grundläggande organisationsmönster
  • Funktion, division och matris
   • Funktionsorganisation
   • Divisionsorganisation
   • Matrisorganisation
  • Mintzbergs fem strukturer
   • Den enkla strukturen (The Simple Structure)
   • Maskinbyråkratin (The Machine Bureaucracy)
   • Den professionella organisationen (The Professional Bureaucracy)
   • Den divisionaliserade organisationen (The Divisionalized Form)
   • Adhocratin (The Adhocracy)
  • Nätverksorganisation/Projektorganisation
  • Virtuell/Imaginär organisation
  • Platt organisation
  • Summering och läropunkter
 • Kapitel 3: Organisationens anatomi, fysiologi och psykology
  • Den mänskliga faktorn
  • Makt och politik i organisationer
   • Källor till makt
  • Organisationens psykologi – organisationskulturen
   • Kultur – psykologi
   • Organisations- och samhällskultur
  • Summering och läropunkter
 • Kapitel 4: Organisation och management
  • Management – ursprung och definitioner
  • Det omvända perspektivet — management av organisation
   • Indirekta arbetsareor
   • Stabilitet och nyskapande
 • Kapitel 5: Aspekter vid organisering
  1. Hur ser idégrunden ut?
   • Affärsidé (verksamhetsidé)
   • Vision/ambitionsnivå
   • Strategiutveckling
  2. Vilka är symptomen?
   • Föreligger ett organisationsproblem?
  3. Hur ska vi samordna organisationens arbete?
  4. Vad ska hanteras centralt och vad ska decentraliseras?
   • Beslutsbefogenheter
  5. Organisationsgränser — var börjar och slutar vår organisation?
  6. Hur kan vi balansera förnyelse (innovation) med stabilitet (effektiv drift)?
  • Summering och läropunkter
 • Kapitel 6: Verktyg och tankemodeller
  • Affärsidéns komponenter
  • Benchlearning®
  • Beslutsmetodik
  • Eliminering av en nivå
  • Enmansorkestern
  • Kundanalys
  • "Megaprocessen"
  • Modellering/processkartläggning
  • Nollbasansats
  • Omvärldsanalys
  • Organigraf
  • Prestationskriterier för delarna
  • Problemanalys (PDS)
  • Rättrådig process
  • Vad mer kan outsourcas?
  • Värderingar och beteenden
 • Kapitel 7: Omorganisation steg för steg
  • Nuläge
  • Förutsättningar
  • Utformning
  • Förändring

Reviews

Omorganisation

Reviewed by Roland Buresund

Very Good ******** (8 out of 10)

Last modified: June 7, 2008, 2:24 p.m.

A book for practitioners.

I have mixed feelings about this book. Sometimes I read it and find it excellent. At other times, I find it shallow and naive. But overall, I must say that it is a very good introduction to the OD field for the Swedish marketplace.

Don't count on building any career (nor MBA) on it, but it gets you up to speed very fast and it manages to convey a number of important aspects very well. Recommended for the student as well as the aspiring new manager.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required